Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Kamil Łuczaj

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny to kwartalnik wydawany do roku 2017 przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, a od roku 2018 przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polską Akademię Umiejętności. Pod tym tytułem pismo kontynuuje tradycje Przeglądu Polonijnego, który ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii PAN.

Od samego początku Przegląd Polonijny (najpierw półrocznik, a od 1978 roku kwartalnik) był pismem interdyscyplinarnym, w którym dzieje i przemiany funkcjonowania skupisk polonijnych analizowano w kontekście szeroko rozumianych procesów migracji i stosunków etnicznych. Rozszerzony tytuł informuje o faktycznym zakresie tematycznym zamieszczanych publikacji.

ISSN 2081-4488
e-ISSN 2544-4972
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Polska Akademia Umiejętności

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (185)

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Kamil Łuczaj
Opublikowano online: grudzień 2022

Prawo a doświadczenie migracyjne

Sortuj według

Prawo a doświadczenie migracyjne. Słowo od Redakcji

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (185), s. 9-13
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.029.16982

Infrastruktura delegowania pracowników: przykład transgranicznego sektora opieki domowej

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (185), s. 15-40
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.019.16126

Uzyskać obywatelstwo czy odzyskać prawo do jego posiadania? Postkolonialne odzyskiwanie hiszpańskiego obywatelstwa przez Saharyjki i Saharyjczyków w Hiszpanii

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (185), s. 41-60
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.022.16723

The Experience of Citizenship and Acculturation Among Slavic Migrants in Poland

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (185), s. 61-83
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.023.16724

Exploring the Model of Legal Consciousness Formation Among Foreigners Working in Poland. Preliminary Insights

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (185), s. 85-115
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.024.16725

Zbigniew Antoni Kruszewski – analizy historyczne

Wprowadzenie do części historycznej

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (185), s. 119-120
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.030.16983

Kapral Zbigniew Antoni Kruszewski „Jowisz” – konspiracyjne i powstańcze losy emigranta

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (185), s. 121-138
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.025.16726

Człowiek pogranicza i nestor badań nad granicami – Zbigniew A. Kruszewski w Polsce i na emigracji

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (185), s. 139-161
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.026.16727

Zbigniew A. Kruszewski: politolog na emigracji wobec wyzwań polityki. Szkic problematyki

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (185), s. 163-173
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.027.16728

Varia

Wspomnienia o Zbigniewie Kruszewskim

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (185), s. 177-183
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.028.16729