Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Kamil Łuczaj

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny to kwartalnik wydawany do roku 2017 przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, a od roku 2018 przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polską Akademię Umiejętności. Pod tym tytułem pismo kontynuuje tradycje Przeglądu Polonijnego, który ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii PAN.

Od samego początku Przegląd Polonijny (najpierw półrocznik, a od 1978 roku kwartalnik) był pismem interdyscyplinarnym, w którym dzieje i przemiany funkcjonowania skupisk polonijnych analizowano w kontekście szeroko rozumianych procesów migracji i stosunków etnicznych. Rozszerzony tytuł informuje o faktycznym zakresie tematycznym zamieszczanych publikacji.

ISSN 2081-4488
e-ISSN 2544-4972
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Polska Akademia Umiejętności

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 1 (179)

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Kamil Łuczaj

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Widely Open Closed Doors. Contemporary Repatriation Policy in Poland

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 1 (179), s. 9–31
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.001.13313

Integration and Cooperation in the Context of Social Capital of Ethnically Diverse Local Communities in a Migration Situation

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 1 (179), s. 33–55
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.002.13314

The migration of Poles to Belgium and their Return to Poland between 1918 and 1952 – the Migration Story of the Szotek Family

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 1 (179), s. 57–82
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.003.13315

Społeczności polskie i polonijne w Afryce Zachodniej

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 1 (179), s. 83–100
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.004.13316

Czy to jeszcze stereotyp? Wizerunek Anglika w społeczeństwie polskim – tradycja i nowa wiedza

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 1 (179), s. 101–124
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.005.13317

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.