Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Kamil Łuczaj

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny to kwartalnik wydawany do roku 2017 przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, a od roku 2018 przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polską Akademię Umiejętności. Pod tym tytułem pismo kontynuuje tradycje Przeglądu Polonijnego, który ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii PAN.

Od samego początku Przegląd Polonijny (najpierw półrocznik, a od 1978 roku kwartalnik) był pismem interdyscyplinarnym, w którym dzieje i przemiany funkcjonowania skupisk polonijnych analizowano w kontekście szeroko rozumianych procesów migracji i stosunków etnicznych. Rozszerzony tytuł informuje o faktycznym zakresie tematycznym zamieszczanych publikacji.

ISSN 2081-4488
e-ISSN 2544-4972
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Polska Akademia Umiejętności

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183)

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Kamil Łuczaj
Opublikowano online: kwiecień 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Technologia i transnarodowy habitus. Komunikacja online w sieciach migracyjnych studentów zagranicznych

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 7-27
Data publikacji online: 25 października 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.025.13846

Kryzys imigracyjny w 2015 roku a bezpieczeństwo wewnętrzne na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 29-55
Data publikacji online: 25 października 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.028.14425

Zagraniczne migracje mieszkańców województwa podlaskiego w latach 1980–1989 w świetle wyników badania retrospektywnego

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 57-83
Data publikacji online: 25 października 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.027.14424

Polacy i polskość na Wileńszczyźnie (1918–2018). Trwałość i zmienność miejsca w świadomości rodaków

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 85-107
Data publikacji online: 15 grudnia 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.047.14588

Fundusz Pomocy Krajowi w Londynie a ruch wydawnictw niezależnych w kraju (1976–1990)

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 109-135
Data publikacji online: 15 grudnia 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.046.14466

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.