Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Kamil Łuczaj

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny to kwartalnik wydawany do roku 2017 przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, a od roku 2018 przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polską Akademię Umiejętności. Pod tym tytułem pismo kontynuuje tradycje Przeglądu Polonijnego, który ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii PAN.

Od samego początku Przegląd Polonijny (najpierw półrocznik, a od 1978 roku kwartalnik) był pismem interdyscyplinarnym, w którym dzieje i przemiany funkcjonowania skupisk polonijnych analizowano w kontekście szeroko rozumianych procesów migracji i stosunków etnicznych. Rozszerzony tytuł informuje o faktycznym zakresie tematycznym zamieszczanych publikacji.

ISSN 2081-4488
e-ISSN 2544-4972
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Polska Akademia Umiejętności

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183)

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Kamil Łuczaj
Opublikowano online: kwiecień 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Sahrawi Migration in the Context of a Protracted Refugee Situation – a Description of the Phenomenon and Critical Analysis of the State of Research

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 137–155
Data publikacji online: 21 stycznia 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.001.13888

Granice języka polskiego. Postawy wykładowców akademickich wobec kompetencji językowych studentów ukraińskich w kontekście migracji edukacyjnych do Polski

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 157-180
Data publikacji online: 28 kwietnia 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.002.15236

Directions and Results of Activities of the Polish Embassy in Rio de Janeiro in Strengthening the Position of Poland and the Polish Community in Brazil in the 1920s – Selected Manifestations

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 181-198
Data publikacji online: 28 kwietnia 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.003.15237

Migrants in the Cities of Eastern Poland – Settlement Processes and Relations with Intermediary Groups. Conceptualization of the Research Project

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 199-221
Data publikacji online: 28 kwietnia 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.004.15238

Najnowsza migracja z Hiszpanii do Polski w perspektywie komunikacji międzykulturowej

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 223–244
Data publikacji online: 28 kwietnia 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.005.15300

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.