Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Kamil Łuczaj

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny to kwartalnik wydawany do roku 2017 przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, a od roku 2018 przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polską Akademię Umiejętności. Pod tym tytułem pismo kontynuuje tradycje Przeglądu Polonijnego, który ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii PAN.

Od samego początku Przegląd Polonijny (najpierw półrocznik, a od 1978 roku kwartalnik) był pismem interdyscyplinarnym, w którym dzieje i przemiany funkcjonowania skupisk polonijnych analizowano w kontekście szeroko rozumianych procesów migracji i stosunków etnicznych. Rozszerzony tytuł informuje o faktycznym zakresie tematycznym zamieszczanych publikacji.

ISSN 2081-4488
e-ISSN 2544-4972
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Polska Akademia Umiejętności

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183)

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Kamil Łuczaj
Opublikowano online: kwiecień 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Directions and Results of Activities of the Polish Embassy in Rio de Janeiro in Strengthening the Position of Poland and the Polish Community in Brazil in the 1920s – Selected Manifestations

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 181-198
Data publikacji online: 28 kwietnia 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.003.15237

Fundusz Pomocy Krajowi w Londynie a ruch wydawnictw niezależnych w kraju (1976–1990)

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 109-135
Data publikacji online: 15 grudnia 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.046.14466

Granice języka polskiego. Postawy wykładowców akademickich wobec kompetencji językowych studentów ukraińskich w kontekście migracji edukacyjnych do Polski

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 157-180
Data publikacji online: 28 kwietnia 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.002.15236

Karol Królikowski (1806–1871) – paryski księgarz i wydawca Wielkiej Emigracji

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 245-272
Data publikacji online: 25 października 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.026.13852

Kryzys imigracyjny w 2015 roku a bezpieczeństwo wewnętrzne na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 29-55
Data publikacji online: 25 października 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.028.14425

Migrants in the Cities of Eastern Poland – Settlement Processes and Relations with Intermediary Groups. Conceptualization of the Research Project

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 199-221
Data publikacji online: 28 kwietnia 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.004.15238

Najnowsza migracja z Hiszpanii do Polski w perspektywie komunikacji międzykulturowej

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 223–244
Data publikacji online: 28 kwietnia 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.005.15300

Polacy i polskość na Wileńszczyźnie (1918–2018). Trwałość i zmienność miejsca w świadomości rodaków

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 85-107
Data publikacji online: 15 grudnia 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.047.14588

Sahrawi Migration in the Context of a Protracted Refugee Situation – a Description of the Phenomenon and Critical Analysis of the State of Research

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 137–155
Data publikacji online: 21 stycznia 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.001.13888

Technologia i transnarodowy habitus. Komunikacja online w sieciach migracyjnych studentów zagranicznych

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 7-27
Data publikacji online: 25 października 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.025.13846

Zagraniczne migracje mieszkańców województwa podlaskiego w latach 1980–1989 w świetle wyników badania retrospektywnego

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 57-83
Data publikacji online: 25 października 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.027.14424

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.