Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Kamil Łuczaj

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny to kwartalnik wydawany do roku 2017 przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, a od roku 2018 przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polską Akademię Umiejętności. Pod tym tytułem pismo kontynuuje tradycje Przeglądu Polonijnego, który ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii PAN.

Od samego początku Przegląd Polonijny (najpierw półrocznik, a od 1978 roku kwartalnik) był pismem interdyscyplinarnym, w którym dzieje i przemiany funkcjonowania skupisk polonijnych analizowano w kontekście szeroko rozumianych procesów migracji i stosunków etnicznych. Rozszerzony tytuł informuje o faktycznym zakresie tematycznym zamieszczanych publikacji.

ISSN 2081-4488
e-ISSN 2544-4972
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Polska Akademia Umiejętności

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Online First

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Kamil Łuczaj
Opublikowano online: październik 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Lekarz potrzebny od zaraz? Wizerunek medialny zagranicznych medyków w polskiej prasie

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Online First,
Data publikacji online: 26 kwietnia 2022

UK Polish Saturday Schools and Civil Society During the Covid-19 Pandemic

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Online First, s. 1-15
Data publikacji online: 19 maja 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.007.15707

„Chicago Dalekiego Wschodu”, „Miasto Tysiąca i Jednej Nocy” czy „Babilon Wschodu” – Szanghaj i Polonia szanghajska w wybranej polskiej przedwojennej prasie w latach 30. XX wieku

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Online First,
Data publikacji online: 24 czerwca 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.008.15741

Polska polityka migracyjna i jej paradoksy

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Online First, s. 27-47
Data publikacji online: 27 października 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.020.16379

Polska szkoła oczami dzieci-migrantów. Od akceptacji do socjalizacji

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Online First,
Data publikacji online: 27 października 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.021.16491