Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Redaktor naczelny: Jan Brzozowski
Sekretarz redakcji: Kamil Łuczaj

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny to kwartalnik wydawany do roku 2017 przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, a od roku 2018 przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polską Akademię Umiejętności. Pod tym tytułem pismo kontynuuje tradycje Przeglądu Polonijnego, który ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii PAN.

Od samego początku Przegląd Polonijny (najpierw półrocznik, a od 1978 roku kwartalnik) był pismem interdyscyplinarnym, w którym dzieje i przemiany funkcjonowania skupisk polonijnych analizowano w kontekście szeroko rozumianych procesów migracji i stosunków etnicznych. Rozszerzony tytuł informuje o faktycznym zakresie tematycznym zamieszczanych publikacji.

ISSN 2081-4488
e-ISSN 2544-4972
Punkty MEiN: 100
Właściciel czasopisma:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Polska Akademia Umiejętności

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Online First

Redaktor naczelny: Jan Brzozowski
Sekretarz redakcji: Kamil Łuczaj
Opublikowano online: 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Emotions and Strategies in the Face of the Border(ing): The Lived Experiences of Filipino Migrants in Mainland China

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Online First, s. 1-14
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/25444972SMPP.23.010.18349

Success stories? Success in Polish migrants’ narratives about their occupational careers

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Online First, s. 15-37
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/25444972SMPP.23.011.18425

Celebrowanie świąt wśród polskiej społeczności w Armenii. Nośnik tożsamości, element promocji kultury czy substytut rozrywki w obcym otoczeniu etniczno-kulturowym?

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Online First, s. 1-21
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/25444972SMPP.23.006.17722

Press Articles from “Gazeta Polska w Brazylii” as a Source of Information about Brazilian Polonia’s Interests in the Security of the Second Republic of Poland in July and August 1939 – Selected Issues

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Online First, s. 1-24
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/25444972SMPP.23.013.18461

Polityka migracyjna „bez polityki”. Antynomie tworzenia polityki migracyjnej w Polsce w okresie 2016–2022

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Online First, s. 1-24
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/25444972SMPP.23.009.18348