Studia Religiologica Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica – czasopismo redagowane w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1977 roku. Publikuje artykuły, recenzje, sprawozdania i raporty z zakresu wszystkich subdyscyplin religioznawstwa. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są dostępne bezpłatnie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 279/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Przygotowanie i wydanie w otwartym dostępie anglojęzycznych artykułów wydawanych w czasopiśmie "Studia Religiologica" w celu lepszego umiędzynarodowienia czasopisma - zadanie finansowane w ramach umowy 626/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 0137-2432
e-ISSN 2084-4077
Punkty MEiN: 100
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Studia Religiologica, 2022, Tom 55, Numer 2

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Opublikowano online: 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Moralna polityka konserwatystów w polskim dyskursie na temat LGBTQIA+

Studia Religiologica, 2022, Tom 55, Numer 2, s. 103-117
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844077SR.22.007.17247

Choosing the Lesser Evil? English Sunni E-fatwas on Abortion

Studia Religiologica, 2022, Tom 55, Numer 2, s. 119-135
DOI 10.4467/20844077SR.22.008.17248

Czyściec Michała Kondrata wobec współczesnej nauki Kościoła a popkulturowy zwrot w dogmatyce katolickiej

Studia Religiologica, 2022, Tom 55, Numer 2, s. 137-152
DOI 10.4467/20844077SR.22.009.17249

Antygony polskie i świętość w odczarowanym świecie. Zmiana wzoru kulturowego w relacji do cmentarzy ewangelickich na ziemiach polskich po 1989 roku

Studia Religiologica, 2022, Tom 55, Numer 2, s. 153-170
DOI 10.4467/20844077SR.22.010.17250

The Responses of Religious Communities to Migration and the Transformation of a Quasi-Monopolistic Religious Market

Studia Religiologica, 2022, Tom 55, Numer 2, s. 171-191
DOI 10.4467/20844077SR.22.011.17251