Studia Religiologica Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica – czasopismo redagowane w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1977 roku. Publikuje artykuły, recenzje, sprawozdania i raporty z zakresu wszystkich subdyscyplin religioznawstwa. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są dostępne bezpłatnie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 279/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Przygotowanie i wydanie w otwartym dostępie anglojęzycznych artykułów wydawanych w czasopiśmie "Studia Religiologica" w celu lepszego umiędzynarodowienia czasopisma - zadanie finansowane w ramach umowy 626/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 0137-2432
e-ISSN 2084-4077
Punkty MEiN: 2019: 70 | 2021: 100
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Studia Religiologica, 2022, Tom 55, Numer 1

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Opublikowano online: 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Kołysanie, obrzędowe huśtanie się jako symboliczne reprezentacje ruchu wahadłowego (w świetle kognitywnych badań polskiego i wschodniosłowiańskiego folkloru)

Studia Religiologica, 2022, Tom 55, Numer 1, s. 1-15
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844077SR.22.001.16555

Obecność mesjanizmu i millenaryzmu w brazylijskiej religijności ludowej przełomu XIX i XX wieku

Studia Religiologica, 2022, Tom 55, Numer 1, s. 17-31
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844077SR.22.002.16556

Zaratusztrianki w świątyniach: miejsca kultu religijnego z perspektywy zaratusztriańskiej diaspory w USA

Studia Religiologica, 2022, Tom 55, Numer 1, s. 33-50
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844077SR.22.003.16557

The Conversion of Polish-Lithuanian Tatars from Islam to Christianity in the Nineteenth Century. A Typology and an Effort to Evaluate the Phenomenon

Studia Religiologica, 2022, Tom 55, Numer 1, s. 51-67
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844077SR.22.004.16558

Miejsca rytuałów współczesnych pogan w Krakowie

Studia Religiologica, 2022, Tom 55, Numer 1, s. 69-84
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844077SR.22.005.16559

The Divine’s Presence. Conditions for Interpretation in the Philosophy of Eric Voegelin

Studia Religiologica, 2022, Tom 55, Numer 1, s. 85-102
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844077SR.22.006.16560