Studia Religiologica Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica – czasopismo redagowane w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1977 roku. Publikuje artykuły, recenzje, sprawozdania i raporty z zakresu wszystkich subdyscyplin religioznawstwa. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są dostępne bezpłatnie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 279/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Przygotowanie i wydanie w otwartym dostępie anglojęzycznych artykułów wydawanych w czasopiśmie "Studia Religiologica" w celu lepszego umiędzynarodowienia czasopisma - zadanie finansowane w ramach umowy 626/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 0137-2432
e-ISSN 2084-4077
Punkty MEiN: 2019: 70 | 2021: 100
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 1

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Opublikowano online: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

O potrzebie antropologicznych badań organizacyjnego wymiaru religii

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 1, s. 1-17
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20844077SR.21.001.13925

The Reformation as a Process of Transformation

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 1, s. 19-29
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20844077SR.21.002.13926

German Nationalism and Its Influence on the Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland 1917–1939

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 1, s. 31-43
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20844077SR.21.003.13927

Tradycja ustna i pisemna Koranu a jego miejsce we wczesnym islamie

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 1, s. 45-62
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20844077SR.21.004.13928

Assyrians Without Borders: Middle Eastern Christians Towards a New Form of Citizenship in Sweden

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 1, s. 63-80
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20844077SR.21.005.13929

Clergy (Kler) by Wojciech Smarzowski – The Image of Catholic Priests in Polish Movies After 1989

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 1, s. 81-94
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20844077SR.21.006.13930

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.