Studia Religiologica Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica – czasopismo redagowane w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1977 roku. Publikuje artykuły, recenzje, sprawozdania i raporty z zakresu wszystkich subdyscyplin religioznawstwa. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są dostępne bezpłatnie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 279/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Przygotowanie i wydanie w otwartym dostępie anglojęzycznych artykułów wydawanych w czasopiśmie "Studia Religiologica" w celu lepszego umiędzynarodowienia czasopisma - zadanie finansowane w ramach umowy 626/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 0137-2432
e-ISSN 2084-4077
Punkty MEiN: 2019: 70 | 2021: 100
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 2

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Opublikowano online: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Anatomia deizmu

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 2, s. 95–108
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/20844077SR.21.011.14202

‘Ekam sad viprā bahudhā vadanti’ – Inclusivism – the Idea of a Reformed Hinduism in the Iconographic Program of the Birla Temples

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 2, s. 109–129
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/20844077SR.21.007.14198

Filozofia, rytuał i performatywność w starożytnej myśli indyjskiej na przykładzie upaniszady Ćhandogia 6.2.4

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 2, s. 131–146
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/20844077SR.21.008.14199

Nie tylko hurysy: wildān muḫalladūn i ġilmān w Koranie i muzułmańskiej literaturze religijnej

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 2, s. 147–163
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/20844077SR.21.009.14200

Ewangelizacja w duchu independentyzmu katalońskiego

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 2, s. 165–180
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/20844077SR.21.010.14201

‘Bolszewizm starożytności’, czyli chrześcijaństwo jako rewolucja. Perspektywa Nowej Prawicy Alaina de Benoist – wybrane aspekty

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 2, s. 181–194
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/20844077SR.21.012.14203

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.