Studia Religiologica,Tom 39, Chrześcijaństwo antyczne

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Rok wydania: 2006
Google Books: https://books.google.pl/books?id=vRHXAAAAMAAJ&q=Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo+antyczne&dq=Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo+antyczne&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwi9gI_4kJvuAhXomIsKHWbRCpEQ6AEwAHoECAYQAg
Pod Redakcją: Jana Drabiny

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Prorocy chrześcijańscy I–II wieku

Studia Religiologica, Tom 39, s. 9-21
Data publikacji online: 2006

Ewangelia Judasza a pierwotne chrześcijaństwo i gnostycyzm. Rekonesans badawczy

Studia Religiologica, Tom 39, s. 23-34
Data publikacji online: 2006

Problem relacji pomiędzy Szatanem a apostazją u Ireneusza z Lyonu

Studia Religiologica, Tom 39, s. 35-56
Data publikacji online: 2006

Początek „kontrowersji ariańskiej”

Studia Religiologica, Tom 39, s. 57-79
Data publikacji online: 2006

Dusza i ciało w antropologii Grzegorza z Nyssy

Studia Religiologica, Tom 39, s. 81-100
Data publikacji online: 2006

Koncepcja zmysłów wewnętrznych z perspektywy późnoantycznych teorii percepcji

Studia Religiologica, Tom 39, s. 101-112
Data publikacji online: 2006

Wątki polemiczne w pismach Afrahata i świętego Efrema

Studia Religiologica, Tom 39, s. 113-126
Data publikacji online: 2006

Polemika z marcjonizmem w Orygenesa Komentarzu do „Listu świętego Pawła do Rzymian”

Studia Religiologica, Tom 39, s. 127-140
Data publikacji online: 2006

Koncepcja Logosu w Poimandresie

Studia Religiologica, Tom 39, s. 141-156
Data publikacji online: 2006

Przykazania noachickie w „Talmudzie” – uniwersalizm judaizmu wobec ekspansji chrześcijaństwa (Traktat „Sanhedrin” 56A–57A)

Studia Religiologica, Tom 39, s. 157-177
Data publikacji online: 2006

Omówienia, recenzje, refleksje

Acta Synodalia ab anno 50 ad annum 381

Studia Religiologica, Tom 39, s. 179-183
Data publikacji online: 2006

Porfiriusz z Tyru, „Grota nimf”

Studia Religiologica, Tom 39, s. 185-186
Data publikacji online: 2006

Arejos Didymos, „Podręcznik etyki”

Studia Religiologica, Tom 39, s. 187-188
Data publikacji online: 2006

Porfiriusz z Tyru, „Przeciw chrześcijanom”

Studia Religiologica, Tom 39, s. 189-190
Data publikacji online: 2006

Wokół pism Pelagiusza i jego poglądów

Studia Religiologica, Tom 39, s. 191-193
Data publikacji online: 2006

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.