Porfiriusz z Tyru, „Przeciw chrześcijanom”

Mikołaj Krawczyk

Abstrakt

PORFIRIUSZ Z TYRU, PRZECIW CHRZEŚCIJANOM, PRZEKŁAD, WSTĘP I KOMENTARZ: PIOTR ASHWIN-SIEJKOWSKI KRAKÓW 2006, ss. 159

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.