Studia Religiologica,Tom 40, Problemy religijne Europy nowożytnej i współczesnej

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Rok wydania: 2007
Pod Redakcją: Jana Drabiny

Artykuły i rozprawy

Sortuj według

Ikony w rosyjskiej polityce dawnej i nowej

Studia Religiologica, Tom 40, s. 9-20
Data publikacji online: 2007

Fundamentalisms and Eurointegration: the Case of Bulgaria

Studia Religiologica, Tom 40, s. 21-30
Data publikacji online: 2007

Co kryje chusta muzułmańska? Między religią, gender a kulturą – casus francuski

Studia Religiologica, Tom 40, s. 31-47
Data publikacji online: 2007

Obywatele Rzeczypospolitej w panteonie świętych Cerkwi rosyjskiej

Studia Religiologica, Tom 40, s. 49-62
Data publikacji online: 2007

Wymiar wspólnotowy duchowości współczesnego protestantyzmu w Niemczech na przykładzie Niemieckiego Ewangelickiego Dnia Kościoła (DEKT) – zachodniopomorskie źródła i konteksty

Studia Religiologica, Tom 40, s. 63-75
Data publikacji online: 2007

Religia online, czyli o procesie wirtualizacji religii

Studia Religiologica, Tom 40, s. 77-98
Data publikacji online: 2007

Diakonat ludowy. Refleksje na marginesie emancypacji liturgicznej kobiet w Kościołach katolickich

Studia Religiologica, Tom 40, s. 99-106
Data publikacji online: 2007

Jacob Burckhardt i religia sztuki

Studia Religiologica, Tom 40, s. 107-117
Data publikacji online: 2007

Golem. Analiza korzeni nowożytnej legendy żydowskiej

Studia Religiologica, Tom 40, s. 119-133
Data publikacji online: 1 stycznia 2007

Rozbite kubki po dekonstrukcji: współczesne antropologiczne teorie religii

Studia Religiologica, Tom 40, s. 135-169
Data publikacji online: 2007

Ordo temporis. „Sekularyzacja” jako kategoria historiograficzna

Studia Religiologica, Tom 40, s. 171-216
Data publikacji online: 2007

Religia jako pragnienie zbawienia – nowe tysiąclecie

Studia Religiologica, Tom 40, s. 217-223
Data publikacji online: 2007

Omówienia, recenzje, refleksje

Katolicyzm na progu XXI wieku

Studia Religiologica, Tom 40, s. 225-229
Data publikacji online: 2007

Współczesna kondycja miejszości religijnych na terenie Podlasia (Sprawozdanie ze studenckiego obozu naukowego)

Studia Religiologica, Tom 40, s. 231-252
Data publikacji online: 1 stycznia 2007

Bóg – hipoteza naukowa?

Studia Religiologica, Tom 40, s. 254-261
Data publikacji online: 2007

Współczesna literatura herezjologiczna – studium ciężkiego przypadku

Studia Religiologica, Tom 40, s. 263-269
Data publikacji online: 2007

O świętości umierania – Śmierć i umieranie w perspektywie religioznawczej i religijnej

Studia Religiologica, Tom 40, s. 271-274
Data publikacji online: 2007

J. Bolewski SJ, Daleki Wschód na Zachodzie. Od reinkarnacji do regeneracji

Studia Religiologica, Tom 40, s. 275-277
Data publikacji online: 2007

H.-P. Hasenfratz, Religie świata starożytnego a chrześcijaństwo

Studia Religiologica, Tom 40, s. 279-283
Data publikacji online: 2007

R. Armour, Islam, chrześcijaństwo i Zachód. Burzliwe dzieje wzajemnych relacji

Studia Religiologica, Tom 40, s. 285-287
Data publikacji online: 2007

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.