Studia Religiologica,Tom 41, Z religijnych zagadnień średniowiecza

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Rok wydania: 2008
Pod Redakcją: Jana Drabiny

Artykuły i rozprawy. Religijność

Sortuj według

Średniowieczna religijność ludowa. Dualizm w świetle Interrogatio Iohannis

Studia Religiologica, Tom 41, s. 11-19
Data publikacji online: 2008

Religijność radykalnego husytyzmu

Studia Religiologica, Tom 41, s. 21-36
Data publikacji online: 2008

Kult świętych w kościołach dekanatu bytomskiego w średniowieczu

Studia Religiologica, Tom 41, s. 37-54
Data publikacji online: 2008

Liturgia synagogalna – jej pochodzenie, struktura i rozwój

Studia Religiologica, Tom 41, s. 55-68
Data publikacji online: 2008

Technika mistyczna Abrahama Abulafii przedstawiona w ’Ocar ‘eden ha-ganuz

Studia Religiologica, Tom 41, s. 69-79
Data publikacji online: 1 stycznia 2008

Artykuły i rozprawy. Konceptualne podstawy wiary

Próba interpretacji augustyńskiego dialogu De quantitate animae 32, 69 w kontekście platońskiej teorii duszy

Studia Religiologica, Tom 41, s. 83-103
Data publikacji online: 2008

Inspiracja religijna w systemie wiedzy przyrodniczej św. Tomasza z Akwinu

Studia Religiologica, Tom 41, s. 104-110
Data publikacji online: 2008

Geneza i doktryna dualizmu słowiańskiego w średniowieczu

Studia Religiologica, Tom 41, s. 111-138
Data publikacji online: 2008

Artykuły i rozprawy. Między sacrum a profanum

Omówienia, recenzje, refleksje

Kataryzm – między mitem a historią

Studia Religiologica, Tom 41, s. 201-215
Data publikacji online: 2008

Kataryzm – powrót do wczesnego chrześcijaństwa czy do manicheizmu? Joanna Borkowska, Kataryzm. Spór o dualizm średniowieczny, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2006, ss. 256

Studia Religiologica, Tom 41, s. 217-220
Data publikacji online: 2008

Dualistyczne wizje lucyferianizmu

Studia Religiologica, Tom 41, s. 221-223
Data publikacji online: 2008

Omówienie artykułów dotyczących tematyki średniowiecza zawartych w: Religijność, wymiar prywatny i publiczny, red. Wiktor Szymborski, Paweł F. Nowakowski, Inicjatywa Małopolska im. Króla Władysława Łokietka, Kraków 2007, ss. 356

Studia Religiologica, Tom 41, s. 225-228
Data publikacji online: 2008

Mariusz Dobkowski, Kataryzm. Historia i system religijny, WAM, Kraków 2007, ss. 269

Studia Religiologica, Tom 41, s. 229-235
Data publikacji online: 2008

Krzysztof Rafał Prokop, Św. Kazimierz Jagiellończyk, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 2008, ss. 77

Studia Religiologica, Tom 41, s. 237-
Data publikacji online: 2008

Maria Starnawska, Świętych życie po życiu. Świętych życie po życiu. Relikwie w kulturze religijnej na ziemiach polskich w średniowieczu, Wydawnictwo Dig, Warszawa 2008, ss. 651

Studia Religiologica, Tom 41, s. 241-242
Data publikacji online: 1 stycznia 2008

Sprawozdania i raporty

U początków reformacji. Z badań nad protestantyzmem u progu XXI wieku

Studia Religiologica, Tom 41, s. 243-246
Data publikacji online: 2008