Między tradycją a nowoczesnością: studium przypadku. Raport z badań terenowych

Justyna Figas,

Agnieszka Glapa,

Dominika Górnicz,

Agata Koim,

Magdalena Schuster,

Zuzanna Szczerbanowska

Abstrakt

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.