Studia Religiologica,Tom 42, Rytuały w wybranych religiach i wyznaniach od starożytności do współczesności

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Rok wydania: 2009
Pod Redkacją: Jana Drabiny

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wstęp

Studia Religiologica, Tom 42, s. 7-7
Data publikacji online: 2009

Artykuły i rozprawy

Rytuał ofiary w starożytnej Grecji. Kilka uwag metodologicznych

Studia Religiologica, Tom 42, s. 11-27
Data publikacji online: 2009

Rytuał pogrzebowy Greków w starożytności w świetle epigramów nagrobnych

Studia Religiologica, Tom 42, s. 29-49
Data publikacji online: 2009

Z badań nad neoplatońską interpretacją rytuału teurgicznego (De mysteriis Jamblicha) – wokół zagadnienia działania

Studia Religiologica, Tom 42, s. 51-65
Data publikacji online: 2009

Wpływ doktryny na interpretację dualistycznego rytuału chrztu Duchem Świętym w średniowieczu

Studia Religiologica, Tom 42, s. 67-84
Data publikacji online: 2009

Konfirmacja. Z dziejów kształtowania się protestanckiego obrzędu wchodzenia w dorosłość (XVI–XVIII w.)

Studia Religiologica, Tom 42, s. 85-94
Data publikacji online: 2009

„Una voce dicentes”. Hierarchiczna wizja rzeczywistości w rycie mszy trydenckiej i w jej teologicznym uzasadnieniu

Studia Religiologica, Tom 42, s. 95-107
Data publikacji online: 2009

Wybrane zagadnienia obrzędów celebracji Eucharystii w Prowincji Francuskiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów

Studia Religiologica, Tom 42, s. 109-117
Data publikacji online: 2009

Istota i sens aktu intronizacji Jezusa Chrystusa – próba interpretacji

Studia Religiologica, Tom 42, s. 119-130
Data publikacji online: 2009

Omówienia, recenzje, refleksje

Genetyczne związki języka i rytuału na podstawie „Rules Without Meaning” Fritsa Staala

Studia Religiologica, Tom 42, s. 133-137
Data publikacji online: 2009

Monika Ożóg, Kościół starożytny wobec świątyń oraz posągów bóstw, , WAM, Kraków 2009, ss. 217

Studia Religiologica, Tom 42, s. 139-140
Data publikacji online: 2009

Dlaczego ikona? Renata Rogozińska, Ikona w sztuce XX wieku, WAM, Kraków 2009, ss. 449

Studia Religiologica, Tom 42, s. 141-143
Data publikacji online: 2009

Bogusław Górka, Jezus a chleb. Interpretacja inicjacyjna J 6, 1–71, WAM, Kraków 2010, ss. 186

Studia Religiologica, Tom 42, s. 145-153
Data publikacji online: 2009

Grzegorz z Nyssy, Życie Mojżesza, Tłum. Stanisław Kalinkowski, wstęp Marta Przyszychowska, „Źródła Myśli Teologicznej” 50, WAM, Kraków 2009, ss. 101

Studia Religiologica, Tom 42, s. 155-157
Data publikacji online: 2009

Bertrand de Margerie, Tajemnica odpustów, tłum. Katarzyna Dybeł, WAM, Kraków 2008, ss. 246

Studia Religiologica, Tom 42, s. 159-164
Data publikacji online: 2009

Agata Świerzowska, Joga. Droga do transcendencji, WAM, Kraków 2009, ss. 314

Studia Religiologica, Tom 42, s. 165-167
Data publikacji online: 2009

Beata Elwich, Ikona. Duchowość i filozofia, WAM, Kraków 2006, ss. 178

Studia Religiologica, Tom 42, s. 169-171
Data publikacji online: 2009

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.