Bogusław Górka, Jezus a chleb. Interpretacja inicjacyjna J 6, 1–71, WAM, Kraków 2010, ss. 186

Tomasz Dekert

Abstrakt

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.