Artykuły

Ilość
Sortuj według

Pomiędzy pogaństwem a judaizmem. Poganie w synagodze diaspory w okresie panowania rzymskiego, w świetle świadectw literackich i archeologicznych pierwszych wieków po Chrystusie (I–III wieku po Chrystusie)

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 1, s. 1–12
Data publikacji online: 26 czerwca 2017
DOI 10.4467/20844077SR.17.001.6521

Sutry jako źródło weryfikacji bezpośredniego wglądu w tradycji buddyzmu chan

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 1, s. 13–23
Data publikacji online: 26 czerwca 2017
DOI 10.4467/20844077SR.17.002.6522

Fenomen polityzacji buddyzmu w XXI wieku. Buddyzm jako narzędzie budowania ideowej tożsamości narodu w Birmie (Mjanma) i na Sri Lance oraz realizowania polityki zagranicznej w kontekście współzawodnictwa indyjsko-chińskiego w Azji

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 1, s. 25–51
Data publikacji online: 26 czerwca 2017
DOI 10.4467/20844077SR.17.003.6523

Chrystologia filozoficzna Erica Voegelina

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 1, s. 53–73
Data publikacji online: 26 czerwca 2017
DOI 10.4467/20844077SR.17.004.6524

Historia dwudziestowiecznych prześladowań Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego przedstawiona na ikonie Soboru Świętych Nowych Męczenników i Wyznawców Rosyjskich

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 1, s. 75–101
Data publikacji online: 26 czerwca 2017
DOI 10.4467/20844077SR.17.005.6525

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.