Religion and Power. Problem of American Theocracies

Rafał Łętocha

Abstrakt

Review: Maciej Potz, Teokracje amerykańskie. Źródła i mechanizmy władzy usankcjonowanej religijnie (“American Theocracies. Sources and Mechanisms of Religiously Sanctioned Power”), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, 395 pp.

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.