Studia Religiologica,2019, Tom 52, Numer 1

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Rok wydania: 2019
Redakcja zeszytu: Agata S. Nalborczyk

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 279/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Przygotowanie i wydanie w otwartym dostępie anglojęzycznych artykułów wydawanych w czasopiśmie "Studia Religiologica" w celu lepszego umiędzynarodowienia czasopisma - zadanie finansowane w ramach umowy 626/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Why Do Russian Women Convert to Islam?

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 1, s. 1-13
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.001.10783

Outline of the Political Thought of Musa Jarullah Bigiev Expressed in His Alphabet of Islam

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 1, s. 15-26
Data publikacji online: 9 kwietnia 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.002.10784

The Crimean Tatar Muslim Community: Between Annexed Crimea and Mainland Ukraine

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 1, s. 27-48
Data publikacji online: 30 lipca 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.003.10785

Palestinian Experiences of Shaping the Relationship between National Politics and Islamic Religious Tradition

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 1, s. 49-62
Data publikacji online: 30 lipca 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.004.10786

Şehitlik Mosque and the Islamic Cemetery at Columbiadamm: Islam in Public Space

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 1, s. 63-77
Data publikacji online: 30 lipca 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.005.10787

The Typology of Imams in the West and Imams in Poland: Past and Present

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 1, s. 79-94
Data publikacji online: 30 lipca 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.006.10788