Studia Religiologica,2019, Tom 52, Numer 1

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Rok wydania: 2019
Redakcja zeszytu: Agata S. Nalborczyk

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 279/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
Przygotowanie i wydanie w otwartym dostępie anglojęzycznych artykułów wydawanych w czasopiśmie "Studia Religiologica" w celu lepszego umiędzynarodowienia czasopisma - zadanie finansowane w ramach umowy 626/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Outline of the Political Thought of Musa Jarullah Bigiev Expressed in His Alphabet of Islam

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 1, s. 15-26
Data publikacji online: 9 kwietnia 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.002.10784

Palestinian Experiences of Shaping the Relationship between National Politics and Islamic Religious Tradition

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 1, s. 49-62
Data publikacji online: 30 lipca 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.004.10786

Şehitlik Mosque and the Islamic Cemetery at Columbiadamm: Islam in Public Space

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 1, s. 63-77
Data publikacji online: 30 lipca 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.005.10787

The Crimean Tatar Muslim Community: Between Annexed Crimea and Mainland Ukraine

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 1, s. 27-48
Data publikacji online: 30 lipca 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.003.10785

The Typology of Imams in the West and Imams in Poland: Past and Present

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 1, s. 79-94
Data publikacji online: 30 lipca 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.006.10788

Why Do Russian Women Convert to Islam?

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 1, s. 1-13
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.001.10783

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.