Studia Religiologica,2019, Tom 52, Numer 2

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Rok wydania: 2019
Redaktor zeszytu: Elżbieta Przybył-Sadowska

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 279/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Przygotowanie i wydanie w otwartym dostępie anglojęzycznych artykułów wydawanych w czasopiśmie "Studia Religiologica" w celu lepszego umiędzynarodowienia czasopisma - zadanie finansowane w ramach umowy 626/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Mitozofia polska księdza Huszny

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 2, s. 95-107
Data publikacji online: 20 sierpnia 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.007.11193

Środa i jej święto w tradycji religijnej Jezydów

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 2, s. 109-125
Data publikacji online: 20 sierpnia 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.008.11194

Współczesny dyskurs o urokach na przykładzie poradników Uzdrowicielki syberyjskiej 

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 2, s. 127-139
Data publikacji online: 20 sierpnia 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.009.11195

Ewangelicko - prawosławna komunikacja społeczna na ziemiach ruskich w I Rzeczpospolitej (przełom XVI i XVII w.)

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 2, s. 141-151
Data publikacji online: 20 sierpnia 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.010.11196

„Jak aniołowie w niebie” – stosunek średniowiecznych dualistów (bogomiłów i katarów) do cielesności i jego doktrynalne podstawy

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 2, s. 153-164
Data publikacji online: 20 sierpnia 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.011.11197

Linguistic Image of Non-Christian Jews in Early Christian Narratives as a Function of Inter-Group Conflict (Theoretical Background)

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 2, s. 165-176
Data publikacji online: 20 sierpnia 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.012.11198