Mitozofia polska księdza Huszny

Jarosław Tomasiewicz

Abstrakt

Andrzej Huszno (1892–1939) was one of the most interesting – although marginal – clergyman in the Second Polish Republic. He tried to create an esoteric version of the Catholicism based on the allegoric interpretation of religious symbols, the cyclical idea of time and “temporalization” of eschatology. The perennialist idea of the common root of all religions determined Huszno’s interests in Slavic pagan beliefs.

Słowa kluczowe: esotericism, perennialism, Neopaganism / ezoteryzm, perenializm, neopoganizm.
References

Źródła

„Głos Ziemowida” 1924–1935.

Huszno A., Kościół demokratyczny, Kraków 1919.

Huszno A., Polski Kościół Narodowy, jego historja, cel i zasady, Dabrowa Górnicza 1928.

Huszno A., Syn Człowieczy, Kraków 1917.

„Przegląd Powszechny” 1919.

„Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 1923.

Opracowania

Bławatska H., Doktryna tajemna, Warszawa 1996.

Boużyk M., Mitozofia czy bankructwo rozumu, „Człowiek w Kulturze” 1993, nr 1, s. 139–158.

Danielewicz Z., Nie taki prosty. Meandry linearnej koncepcji czasu w chrześcijaństwie, „Studia

Koszalińsko-Kołobrzeskie” 2015, nr 22, s. 229–242.

Davis S.O., Mythosophy: The Wisdom of Myth. A Defense of Perennial Thought in Post-modern Times, mps, dysertacja doktorska, University of West Florida, 2001.

Gardell M., Gods of the Blood. The Pagan Revival and White Separatism, Durham–London 2003.

Jonas H., Religia gnozy, Kraków 1994.

Jóźwiak W., W głąb mitologii Słowian, https://tarakablog.wordpress.com/2008/11/18/w-glab-mitologii-slowian/ [dostęp: 8.08.2015].

Kiereś H., Mit, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 7, aut. haseł Marian Aleksandrowicz et al., zespół red. Andrzej Maryniarczyk et al., Lublin 2006, s. 279–280.

Lesiv M., Ukrainian Paganism and Syncretism: “This Is Indeed Ours!”, [w:] Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe, K. Aitamurto, S. Simpson (red.), Durham 2013, s. 132–141.

Schure E., Wielcy Wtajemniczeni, t. 1., Warszawa 1995.

Sedgwick M., Against the Modern World. Traditionalism and the Secret Intellectual History of the

Twentieth Century, Oxford–New York 2004.

Sikorski T., Herezjarcha. Andrzej Huszno (1892–1939): życie – działalność – poglądy, Warszawa–Radzymin 2018.

Steiner R., Wiedza Tajemna czyli Poznanie wyższych światów, Gdynia 1992.

Suliga J.W., Wielcy Magowie Świata. Dzieje ezoterycznej tradycji Zachodu, t. I: Historia Przymierzy, Warszawa 1997.

Walicki A., Millenaryzm i mesjanizm religijny a romantyczny mesjanizm polski: zarys problematyki, „Pamiętnik Literacki” 1971, nr 4, s. 23–46.

Waluszko J.P., Sarmacja, Mielec 1999.

Wielgus S., Philosophia Perennis, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 10: Suplement, aut.haseł suplementu Marian Aleksandrowicz et al., zespół red. Andrzej Maryniarczyk et al., Lublin 2009, s. 332–334.

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.