Studia Religiologica,2019, Tom 52, Numer 3

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Rok wydania: 2019
Redaktor zeszytu: Renata Siuda-Ambroziak

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 279/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Przygotowanie i wydanie w otwartym dostępie anglojęzycznych artykułów wydawanych w czasopiśmie "Studia Religiologica" w celu lepszego umiędzynarodowienia czasopisma - zadanie finansowane w ramach umowy 626/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Debates on Women and Femininity in Cuban Santería: Postcolonial Interpretations

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 3, s. 177-190
Data publikacji online: 5 listopada 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.013.11372

Benzedeiras: Lights and Shadows of the Religious Healing Practice in Brazilian Folk Catholicism

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 3, s. 191-204
Data publikacji online: 5 listopada 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.014.11373

The Qoyllurit’i Pilgrimage: Religious Heritage versus Socio-Environmental Problems

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 3, s. 205-220
Data publikacji online: 5 listopada 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.015.11374

The Constitutional Basis of the State-Church Relationship in Argentina – National Patronage

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 3, s. 221-236
Data publikacji online: 5 listopada 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.016.11375

Protestantism and Politics in Brazil: A Historical Perspective

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 3, s. 237-249
Data publikacji online: 5 listopada 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.017.11376

Linguistic Image of the Non-Christian Jews in Early Christian Narrative as a Function of Inter-Group Conflict (Text Analysis and Interpretation)

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 3, s. 251-264
Data publikacji online: 5 listopada 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.018.11377

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.