Studia Religiologica,2019, Tom 52, Numer 4

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Rok wydania: 2019
Redaktor zeszytu: Elżbieta Przybył-Sadowska

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 279/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Przygotowanie i wydanie w otwartym dostępie anglojęzycznych artykułów wydawanych w czasopiśmie "Studia Religiologica" w celu lepszego umiędzynarodowienia czasopisma - zadanie finansowane w ramach umowy 626/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zachodnia tradycja ezoteryczna jako obiekt badań socjologicznych: historia i perspektywy

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 4, s. 265–276
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.019.11626

Perspektywy badawcze w politologii religii

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 4, s. 277–291
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.020.11627

Literackie kartografie w keralskich hagiografiach tradycji adwaita wedanty

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 4, s. 293–307
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.021.11628

O pochodzeniu metropolity Józefa Sołtana

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 4, s. 309–324
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.022.11629

Idea bezwarunkowego dochodu podstawowego w katolickiej myśli społecznej

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 4, s. 325–338
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.023.11630

Recenzje

Trans w kultach vodun i katolicyzmie –  religioznawcze wyzwanie dla kulturoznawstwa

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 4, s. 341–349
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.024.11631

Wiara w przestrzeni Ameryki

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 4, s. 351–357
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.025.11632

Tożsamość w odsłonie muzułmańskiej 

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 4, s. 359–363
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.026.11633