Idea bezwarunkowego dochodu podstawowego w katolickiej myśli społecznej

Rafał Łętocha

Abstrakt

Universal Basic Income from the Perspective of Catholic Social Thought

A universal basic income is a government guarantee that each citizen receives a minimum income. It is also called a citizen’s income, guaranteed minimum income, or basic income. The intention behind the payment is to provide enough to cover the basic costs of living and provide financial security. The concept has regained popularity as a way to offset job losses caused by technology.The incomes would be unconditional, automatic, non-withdrawable, individual, and considered a right. The main goal of the article was to consider whether the idea of universal basic oncome income is compatible with Catholic social teaching. Opinions on this matter are still divided, and there are no official statements from the Church's Magisterium on this matter.

Słowa kluczowe: bezwarunkowy dochód podstawowy, katolicka nauka społeczna / universal basic income, Catholic social thought
References

About Basic Income, https://basicincome.org/basic-income/ [dostęp: 26.04.2019].

Benedykt XVI, Caritas in veritate, http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html [dostęp: 25.04.2019].

Cieszkowski A., Ojcze-nasz, t. III, Poznań 1923

Clark C.M.A., Kavanagh K., Basic Income, Inequality, and Unemployment: Rethinking the Linkage between Work and Welfare, „Journal of Economic Issues” 1996, nr 2, s. 399-406.

Clemmer D., The Church and basic income proposals, https://www.osvnews.com/2019/01/04/the-church-and-basic-income-proposals/ [dostęp: 23 04 2019].

Cruz-Uribe D., Opposing Universal Basic Income, https://www.patheos.com/blogs/voxnova/2017/09/03/opposing-universal-basic-income/ [dostęp: 25.04.2019].

Donati P., The Changing Meaning of Work (Secularlzed vs Humanistic) and its Implications for the New Society [w:] Toward Reducing Unemployment the Proceedings of Fifth Plenary Session of the Pontifical Academy of Social Science 3-6 March 1999, M. S. Archer (red.), Vatican City 1999, s. 287-324.

Franciszek, Laudato si’, http://www.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html [dostęp: 25.04.2019].

Frase P., Cztery przyszłości. Wizje świata po kapitalizmie, Warszawa 2018.

Góralczyk P., Twierdzenia empiryczne, filozoficzne i teologiczne w katolickiej nauce społecznej, „Studia Theologica Varsaviensia” 1983, nr 1, s. 75-92.

Graeber D.. Dług. Pierwsze pięć tysięcy lat, Warszawa 2018.

Graeber D., Praca bez sensu. Teoria, Warszawa 2018

Hauser R., „Das Allgemeine Grundeinkommen": Sein Beithag zur Verminderung von Arbeitslosigkeit und sein Verhaltnis zu dem von der Katholischen Soziallehre Geforderten Familienlohn [w:] Toward Reducing Unemployment the Proceedings of Fifth Plenary Session of the Pontifical Academy of Social Science 3-6 March 1999, M. S. Archer (red.), Vatican City 1999, s. 143-166.

Healy S., Reynolds B., Work for All in a World of Rapid Change: A Catholic Social Thought Perspective, https://www.socialjustice.ie/sites/default/files/file/catholic-social-thought/chapter4.pdf [dostęp: 25.04.2019].

Höffner J., Chrześcijańska nauka społeczna, Kraków b.d.w.

Jan Paweł II, Laborem exercens, http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html [dostęp: 25.04.2019].

Kośmicki E., Durnaś D., Czy istnieje możliwość przezwyciężenia neoliberalizmu w gospodarce i ekonomii? Podstawowe problemy współzawodnictwa systemowego, „Ekonomia i Środowisko” 2013, nr 2, s. 276-284.

Noguera J.A., Dochód podstawowy jako polityczny horyzont, wywiad M. Szlindera, http://www.praktykateoretyczna.pl/tag/jose-a-noguera/ [dostęp: 08.05.2019].

Parijs P. van, Dochód podstawowy dla wszystkich, https://cdn.uclouvain.be/public/Exports%20reddot/etes/documents/2009.BI_for_all_pl.pdf [dostęp: 25.04.2019].

Pfeffer J., Dying for Paycheck. How Modern Management Harm Employee Health and Company Performance ­– and What Can We Do About It, New York 2018.

Jeffrey Pfeffer On His New Book „Dying for a Paycheck”,http://www.personalbrandingblog.com/jeffrey-pfeffer-new-book-dying-paycheck/ [dostęp: 26.10.2018].

Reich R.B., Praca narodów. Przygotowanie się do kapitalizmu XXI wieku, Toruń 2000.

Rifkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław 2001.

Schor J., The Overworked American. The Unexpected Decline of Leisure, New York 1991

Swan M., Basic income can't be ignored, says Vatican expert , https://www.catholicregister.org/item/26256-basic-income-cant-be-ignored-says-vatican-expert [dostęp: 24.04.2019].

Swan M., Catholic social teaching supports basic income’s aim, https://www.catholicregister.org/item/28909-catholic-social-teaching-supports-basic-income-s-aim [dostęp: 24.04.2019].

Strzeszewski Cz., Praca ludzka. Zagadnienie społeczno-moralne, Wrocław 2004.

Szlinder M., Bezwarunkowy dochód podstawowy. Rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku, Warszawa 2018.

Tangemann V., Study: Universal Basic Income Won’t Make People Work Less People who received basic income experienced fewer health problems, https://futurism.com/study-universal-basic-income-finland-work-less [dostęp: 22.04.2019].

Universal basic income - does it work?,https://forums.catholic.com/t/universal-basic-income-does-it-work/491008 [dostęp: 23.04.2019].

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.