Studia Religiologica,2020, Tom 53, Numer 1

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Rok wydania: 2020
Redaktor numeru: Izabela Trzcińska

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 279/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Przygotowanie i wydanie w otwartym dostępie anglojęzycznych artykułów wydawanych w czasopiśmie "Studia Religiologica" w celu lepszego umiędzynarodowienia czasopisma - zadanie finansowane w ramach umowy 626/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Religioznawstwa.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Biblical Symbols in the Works of Rudolf Steiner’s Followers: Initiation/Archangel Michael by Amalia Luna Drexler as an Example of an Anthroposophical Interpretation of the Spiritual Mission of the Slavs

Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 1, s. 1-14
Data publikacji online: 20 lipca 2020
DOI 10.4467/20844077SR.20.001.12504

The Mystical Spirit of Japan – Stefan Łubieński and Transnational Artistic Networks in 1920s Japan

Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 1, s. 15-31
Data publikacji online: 20 lipca 2020
DOI 10.4467/20844077SR.20.002.12505

Christianity as the Basis of Wincenty Lutosławski’s “Polish Yoga”

Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 1, s. 33-47
Data publikacji online: 20 lipca 2020
DOI 10.4467/20844077SR.20.003.12506

Activities of the Theosophical Society and the Order of the Star in the East in the Czech Lands until 1939

Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 1, s. 49-62
Data publikacji online: 20 lipca 2020
DOI 10.4467/20844077SR.20.004.12507

The Concept of Religion of the Future according to the Esoteric Community of Wisła in the Interwar Period

Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 1, s. 63-76
Data publikacji online: 20 lipca 2020
DOI 10.4467/20844077SR.20.005.12508