Studia Religiologica,2020, Tom 53, Numer 2

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Rok wydania: 2020
Redaktor numeru: Elżbieta Przybył-Sadowska

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 279/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
 
Przygotowanie i wydanie w otwartym dostępie anglojęzycznych artykułów wydawanych w czasopiśmie „Studia Religiologica” w celu lepszego umiędzynarodowienia czasopisma – zadanie finansowane w ramach umowy 626/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Religioznawstwa.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Missionary Action of the Orthodox Church among Greek Catholics in the Recovered Territories as Part of the Religious Policy of the State in the People’s Republic of Poland

Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 2, s. 77-88
Data publikacji online: 6 listopada 2020
DOI 10.4467/20844077SR.20.006.12509

Zgromadzenia zakonne we współczesnym protestantyzmie. Zarys problematyki na przykładzie żeńskiej wspólnoty z Grandchamp

Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 2, s. 89-104
Data publikacji online: 6 listopada 2020
DOI 10.4467/20844077SR.20.007.12510

A Revived Sāṃkhyayoga Tradition in Modern India

Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 2, s. 105-118
Data publikacji online: 6 listopada 2020
DOI 10.4467/20844077SR.20.008.12511

The Concept of Kuṇḍalinī in Śiva Śatakam: A Malayalam Work by Nārāyaṇa Guru

Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 2, s. 119-131
Data publikacji online: 6 listopada 2020
DOI 10.4467/20844077SR.20.009.12512

Everything in Its Right Place: A Study on the Field of Ritual in a Gauīa Vaiṣṇava Temple

Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 2, s. 133-148
Data publikacji online: 6 listopada 2020
DOI 10.4467/20844077SR.20.010.12513

Towards a Supernatural Propaganda. The DPRK Myth in the Movie The Big-Game Hunter

Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 2, s. 149-162
Data publikacji online: 6 listopada 2020
DOI 10.4467/20844077SR.20.011.12514