Zgromadzenia zakonne we współczesnym protestantyzmie. Zarys problematyki na przykładzie żeńskiej wspólnoty z Grandchamp

Małgorzata Grzywacz

Abstrakt

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.