Missionary action of the Orthodox Church among Greek Catholics in the Recovered Territories as part of the religious policy of the state in the People's Republic of Poland

Stefan Dudra

Abstrakt

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.