Studia Religiologica,2020, Tom 53, Numer 3

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Rok wydania: 2020
Redaktor zeszytu: Karol Zieliński

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Religioznawstwa.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 279/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 roku z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Przygotowanie i wydanie w otwartym dostępie anglojęzycznych artykułów wydawanych w czasopiśmie „Studia Religiologica” w celu lepszego umiędzynarodowienia czasopisma – zadanie finansowane w ramach umowy 626/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 

Artykuły

Ilość
Sortuj według

In the Shadow of Trickster. Research Fields and Controversies in the Discourse on the Trickster Complex in the Studies of Myth

Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 3, s. 163–179
Data publikacji online: 28 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844077SR.20.012.12752

Odysseus – Trickster and the Issue of the Compatibility of the Image of the Hero with Its Function in the Traditions of the Oral Epic

Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 3, s. 181–202
Data publikacji online: 28 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844077SR.20.013.12753

Autolycus and Sisyphus – Some Words about the Category of Trickster in Ancient Mythology

Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 3, s. 203–212
Data publikacji online: 28 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844077SR.20.014.12754

Feigned Weakness, False Happiness, Pretended Submission and Other Tricks of the Heroines of the Russian Epos

Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 3, s. 213–225
Data publikacji online: 28 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844077SR.20.015.12755

The Archetype of the Trickster in the Writings of C.G. Jung

Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 3, s. 227–238
Data publikacji online: 28 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844077SR.20.016.12756

Between Myth and Brand. Aspects of Myth in Marketing Communication

Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 3, s. 239–253
Data publikacji online: 28 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844077SR.20.017.12757