Studia Religiologica,2020, Tom 53, Numer 4

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Rok wydania: 2020
Redakcja zeszytu: Małgorzata Grzywacz, Elżbieta Przybył-Sadowska

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 279/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Przygotowanie i wydanie w otwartym dostępie anglojęzycznych artykułów wydawanych w czasopiśmie "Studia Religiologica" w celu lepszego umiędzynarodowienia czasopisma - zadanie finansowane w ramach umowy 626/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Religioznawstwa.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

God and Difference

Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 4, s. 255–274
Data publikacji online: 1 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844077SR.20.018.13036

Postawa męstwa bycia – odpowiedź dana nie tylko Hamletowi

Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 4, s. 275–287
Data publikacji online: 1 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844077SR.20.019.13037

Idiom i imię Boga

Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 4, s. 289–302
Data publikacji online: 1 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844077SR.20.020.13038

The Confessing Church (Bekennende Kirche) in Western Pomerania in Light of the Activity of St. Mary’s Parish in Koszalin (Köslin) and the Rev. Friedrich Onnasch (1881–1945)

Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 4, s. 303–318
Data publikacji online: 1 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844077SR.20.021.13039

Visible, Unrecognisable – Recognisable, Silenced? Representations of Evangelism in Permanent Museum Exhibits in Masuria

Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 4, s. 319–332
Data publikacji online: 1 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844077SR.20.022.13040

„Tankowanie axé”, czyli religijna terapia w afro-brazylijskim candomblé

Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 4, s. 333–346
Data publikacji online: 1 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844077SR.20.023.13041