Studia Religiologica,2021, Tom 54, Numer 2

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Rok wydania: 2021

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 279/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Przygotowanie i wydanie w otwartym dostępie anglojęzycznych artykułów wydawanych w czasopiśmie "Studia Religiologica" w celu lepszego umiędzynarodowienia czasopisma - zadanie finansowane w ramach umowy 626/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Religioznawstwa.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Anatomia deizmu

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 2, s. 95–108
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/20844077SR.21.011.14202

‘Ekam sad viprā bahudhā vadanti’ – Inclusivism – the Idea of a Reformed Hinduism in the Iconographic Program of the Birla Temples

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 2, s. 109–129
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/20844077SR.21.007.14198

Filozofia, rytuał i performatywność w starożytnej myśli indyjskiej na przykładzie upaniszady Ćhandogia 6.2.4

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 2, s. 131–146
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/20844077SR.21.008.14199

Nie tylko hurysy: wildān muḫalladūn i ġilmān w Koranie i muzułmańskiej literaturze religijnej

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 2, s. 147–163
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/20844077SR.21.009.14200

Ewangelizacja w duchu independentyzmu katalońskiego

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 2, s. 165–180
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/20844077SR.21.010.14201

‘Bolszewizm starożytności’, czyli chrześcijaństwo jako rewolucja. Perspektywa Nowej Prawicy Alaina de Benoist – wybrane aspekty

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 2, s. 181–194
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/20844077SR.21.012.14203