Ewangelizacja w duchu independentyzmu katalońskiego

Wioletta Husar-Poliszuk

Abstrakt

Evangelisation in the Spirit of Catalan independence

This article presents Catalan independentism as a political religion. The main area of interest is the process of evangelisation to ensure the effectiveness of contemporary thought and the independence movement in Catalonia. The aim of the analysis is to verify the instruments and mechanisms through which an effective and permanent evangelization in the spirit of independentism is possible.

Słowa kluczowe: independentyzm kataloński, nacjonalizm kataloński, niepodległość Katalonii, religia polityczna, ewangelizacja / Catalan independentism, Catalan nationalism, Catalan independence, political religion, evangelization
References

Alonso S., Challenging the State: Devolution and the Battle for Partisan Credibility, Oxford 2012.

Ballesteros Herencia C.A., El desafío inadvertido. La consulta sobre la independencia de Cataluña desde el marco informativo del conflicto, „Anàlisi. Quaderns de Comunicació i Cultura” 2015, nr 53, s. 48–64.

Barraycoa J., Historias ocultadas del nacionalismo catalán, Madrid 2011.

Barrio A., Convergència i Unió, del nacionalismo moderado al secesionismo: cambio de posición de los partidos nacionalistas y sistema de gobierno multinivel, Working Papers, nr 330, Institut de Ciències Polítiques i Socials, Barcelona 2014.

Burgoński P., Modele relacji między religią i polityką, [w:] Religia i polityka. Zarys problematyki, P. Burgoński, M. Gierycz (red.), Warszawa 2014, s. 216–239.

Crexell i Playà J., El Complot de Garraf, Montserrat 1988.

Cucurull F., Panoràmica del nacionalisme català: Del 1914 al 1931, París 1975.

Democratic Policies for Language Revitalisation: the Case of Catalan, M. Strubell, E. Boix-Fuster (red.), London 2011, s. 224–244.

Dobrowolski P., Separatyzm śląski – historia i współczesność, [w:] Regionalizm a separatyzm – historia i współczesność. Śląsk na tle innych obszarów, M.W. Wanatowicz (red.), Katowice 1995, s. 89–103.

Domínguez I., El alma independentista de la Iglesia catalana, „El País”, 29.09.2017, https://elpais.com/politica/2017/09/28/actualidad/1506627882_121321.html [dostęp: 11.06.2021].

Gallardo C., Parliament to recognize jailed Catalan separatist as MEP next week, https://www.politico.eu/article/oriol-junqueras-carles-puigdemont-parliament-to-recognize-jailed-catalanseparatist-as-mep-next-week/ [dostęp: 3.03.2020].

Gascon D., El independentismo como religión, „El País”, 06.10.2018, https://elpais.com/elpais/2018/10/05/opinion/1538759473_533405.html [dostęp: 11.06.2021].

Baròmetre d’Opinió Política, http://ceo.gencat.cat/ca/barometre/detall/index.html?id=6508 [dostęp: 20.03.2020].

Głuszek-Szafraniec D., Krajobraz mediów katalońskich. Szkic medioznawczy, [w:] ¿Adónde vas, España? Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku, S. Dudra, Ł. Młyńczyk, R. Michalak (red.), Sieniawa Żarska 2017.

Głuszek-Szafraniec D., Polityka medialna w Katalonii i Kraju Basków jako narzędzie rozwoju tożsamości regionalnych, „Pogranicze. Studia Społeczne” 2017, t. XXIX, s. 95–122.

Głuszek-Szafraniec D., Publiczni nadawcy w regionach autonomicznych Hiszpanii. Między misją a polityką, Katowice 2020.

Głuszek-Szafraniec D., System mediów w Hiszpanii. Różnice regionalne, „Zeszyty Prasoznawcze” 2019, t. 62, nr 4 (240), s. 153–169.

Głuszek-Szafraniec D., Wpływ autonomii na rozwój mediów katalońskich i baskijskich, [w:] Media mniejszości. Mniejszości w mediach, M. Adamik-Szysiak, E. Godlewska (red.), Lublin 2014, s. 233–249.

Grzechynka A., Doktryna katalonizmu a współczesna polityka językowa Katalonii wobec imigrantów, Kraków 2017.

Hallin D.C., Mancini P., Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, Kraków 2007, s. 89.

Hankus P., Rok 2014 czasem katalońskiego referendum, „Dyplomacja i Bezpieczeństwo” 2014, 1 (2), s. 215–230.

Husar-Poliszuk W., Katalończycy. Od budowy własnej tożsamości do independentyzmu w regionie, Poznań 2020.

Husar-Poliszuk W., Secler B., Ślusarczyk P.S., Znaczenie katolicyzmu dla kształtowania się katalonizmu i independentyzmu w Katalonii, [w:] eidem, Polityka wyznaniowa. Konteksty innych polityk publicznych. Austria, Katalonia, Polska, Zielona Góra 2018, s. 81–106.

Husar-Poliszuk W., Znaczenie czynnika religijnego w konstruowaniu katalońskiej tożsamości narodowej, Zielona Góra 2017.

Idzik A., Co dalej z Katalonią? Rozważania nad przyszłością katalonizmu po wyborach lokalnychz 28 listopada 2010 roku, „Sprawy Międzynarodowe” 2011, nr 1 (64), s. 104.

Jones S., Violent clashes over Catalan separatist leaders’ prison terms, „The Guardian”, 14.10.2019,https://www.theguardian.com/world/2019/oct/14/catalan-separatist-leaders-givenlengthy-prison-sentences [dostęp: 20.02.2020].

Kubiaczyk F., Historia, pamięć i nacjonalizm po katalońsku, „Studia Europaea Gnesnensia” 2015, nr 12.

Kubin T., Lorencka M., Myśliwiec M., Wpływ kryzysu gospodarczego 2008 roku na działanie systemu politycznego. Analiza Przykładu Grecji, Hiszpanii i Włoch, Katowice 2017, s. 143–144.

Kulak E.K., Kształtowanie się poczucia tożsamości Katalończyków na podstawie piśmiennictwa okresu odrodzenia kulturalnego i narodowego (XIX w. – początek XX w.), Kraków 2016.

Lores J., Aproximació al pujolisme, „Taula de canvi”, wrzesień–październik 1979, nr 23–24.

Miley J., Garvía T.J., Linguistic Immersion’ and Political Conflict in Contemporary Catalonia, „European Journal of Language Policy” 2013, vol. 5, nr 1, s. 5–40

Moa P., Los nacionalismos vasco y catalán: En la Guerra Civil, el franquismo y la democracia, Madrid 2013.

Mora J.S., Katalonia na drodze do niepodległości, „Le Monde Diplomatique” 2013, nr 10/92, edycja polska.

Myśliwiec M., Katalonia na drodze do niepodległości?, Bytom 2006.

Myśliwiec M., Pozycja partii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii, Katowice 2014.

Nowy rząd Katalonii zaprzysiężony, koniec bezpośredniego nadzoru Madrytu, https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1437908%2Cnowy-rzad-katalonii-zaprzysiezony-koniec-bezposredniego-nadzoru-madrytu.html [dostęp: 26.03.2020].

AMI, http://www.municipisindependencia.cat/ [dostęp: 29.02.2020].

Òminium Cultural, https://www.omnium.cat/castellano [dostęp: 24.07.2017].

President Mas: „Encara estem mes a prop de la plenitud nacional, res sera facil pero tot es possibile”, http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/grans-reptes/transicio-nacional/ notapremsa-161106.html?mode=static [dostęp: 12.05.2017].

Pujol J., Tot compromis comporta risc, Barcelona 1997.

Resolució PRE/1042/2017, de 10 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès, corresponent a l’any 2017, DOGC Núm. 7371.

Roglan J., 14 d’abril: la Catalunya republicana (1931–1939), Valls 2006.

Rovira i Virgili A., Nacionalisme i Federalisme, Barcelona 1982.

Stasiński M., Katalonią trzęsie korupcyjna „afera 3 procent”, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,75399,19064363,katalonia-trzesie-korupcyjna-afera-3-procent.html [dostęp: 21.08.2017]. Ucelay Da Cal E., Los „malos de la película”: las Joventuts d’Esquerra Republicana – Estat Català y la problemática de un „fascismo catalán”, „Ayer” 2005, nr 59, s. 147–172.

Valoració del posicionament de la cultura catalana. Visió i marc general del diagnòstic per sectors culturals, https://cultura.gencat.cat/web/.content/sid/articles_diversos_2012/documents/presentacio_pla_estrategic_sectors_unificada_final.pdf [dostęp: 26.03.2020].

Vilches J., El catalanismo como religión, „El Español”, https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20180911/catalanismo-religion/337086291_12.html [dostęp: 12.06.2021].

Wesel B., Komentarz: Niechwalebna ucieczka Puigdemonta, http://www.dw.com/pl/komentarzniechwalebna-ucieczka-puigdemonta/a-41230494 [dostęp: 6.01.2017].

William J., Youngs T., The Congregationalists. Student edition, London 1998.

Zielonka P., Framing, czyli efekt sformułowania, „Decyzje” 2017, nr 27, s. 41–68.

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.