Studia Religiologica,2022, Tom 55, Numer 1

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Rok wydania: 2022
Redakcja zeszytu: Elżbieta Przybył-Sadowska, Agata S. Nalborczyk

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Religioznawstwa.

Projekt okładki: Barbara Widłak

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Kołysanie, obrzędowe huśtanie się jako symboliczne reprezentacje ruchu wahadłowego (w świetle kognitywnych badań polskiego i wschodniosłowiańskiego folkloru)

Studia Religiologica, 2022, Tom 55, Numer 1, s. 1-15
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844077SR.22.001.16555

Obecność mesjanizmu i millenaryzmu w brazylijskiej religijności ludowej przełomu XIX i XX wieku

Studia Religiologica, 2022, Tom 55, Numer 1, s. 17-31
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844077SR.22.002.16556

Zaratusztrianki w świątyniach: miejsca kultu religijnego z perspektywy zaratusztriańskiej diaspory w USA

Studia Religiologica, 2022, Tom 55, Numer 1, s. 33-50
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844077SR.22.003.16557

The Conversion of Polish-Lithuanian Tatars from Islam to Christianity in the Nineteenth Century. A Typology and an Effort to Evaluate the Phenomenon

Studia Religiologica, 2022, Tom 55, Numer 1, s. 51-67
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844077SR.22.004.16558

Miejsca rytuałów współczesnych pogan w Krakowie

Studia Religiologica, 2022, Tom 55, Numer 1, s. 69-84
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844077SR.22.005.16559

The Divine’s Presence. Conditions for Interpretation in the Philosophy of Eric Voegelin

Studia Religiologica, 2022, Tom 55, Numer 1, s. 85-102
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844077SR.22.006.16560