Moralna polityka konserwatystów w polskim dyskursie na temat LGBTQIA+

Matylda Ciołkosz

Abstrakt

Conservative Moral Politics in the Polish Discourse about LGBTQIA+

This paper summarises a pilot study aiming to apply George Lakoff’s concept of moral politics in the Polish context. Based on an analysis of a corpus built from articles published in Polish rightwing weekly magazines between 2019 and 2021 and addressing the topic of the LGBTQIA+ community, the text argues that the way of formulating and expressing views regarding socio-political issues systematically depends on an implicitly applied cognitive model of morality (in this case, the strict father morality postulated by Lakoff).

* Tekst powstał w ramach projektu „Bóg, obywatel, religia i wspólnota w polskim dyskursie o LGBTQIA+” (DEC-2020/04/X/HS1/01584) finansowanego ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 4.

Słowa kluczowe: moralna polityka, moralność, metafora pojęciowa, wyidealizowane modele poznawcze, LGBTQ+, konserwatyzm, moral politics, morality, conceptual metaphor, idealised cognitive models, conservatism
References

Źródła

Bernaciak N., „Standardy WHO” jako instrument antyrodzinnej rewolucji seksualnej, „Do Rzeczy” 2020, nr 37 (390), s. 56–58.

Gadowski W., Machina tęczowej przemocy, „Gazeta Polska” 2020, nr 32 (1408), s. 40–41.

Galarowicz L., Sport w służbie tęczowej ideologii, „Gazeta Polska” 2020, nr 34 (1410), s. 20–22.

Górny G., Abp Jędraszewski bije na alarm, „Sieci” 2019, nr 32 (350), s. 20–24.

Kania D., Zniszczyć cywilizację, „Gazeta Polska” 2019, nr 31 (1355), s. 6–9.

Kratiuk J., Co się stało z apelem abp. Viganò?, „Do Rzeczy” 2020, nr 37 (390), s. 62–63.

Krysiak W., Gej przeciwko światu, rozm. przepr. G. Wszołek, „Gazeta Polska” 2020, nr 34 (1410), s. 10–12.

Kucharczyk G., Profanacje i rewolucje, „Gazeta Polska” 2020, nr 32 (1408), s. 10–12.

Kucharczyk G., Totalitaryzm ideologii LGBT, „Do Rzeczy” 2020, nr 37 (390), s. 64–65.

Legutko R., Aktywiści LGBT nie chcą dialogu, rozm przepr. M. Kożuszek, „Gazeta Polska” 2020, nr 34 (1410), s. 16–19.

Lisicki P., Słaby opór rodziców, „Do Rzeczy” 2020, nr 37 (390), s. 50.

Nalaskowski A., Białystok i okolice, „Sieci” 2019, nr 32 (350), s. 25–28.

Nowak B., Lekcje biologii na celowniku ideologów, rozm. przepr. P. Włoczyk, „Do Rzeczy” 2020, nr 37 (390), s. 51–54.

Oko D., Jestem gotowy na więzienie, rozm. przepr. G. Andrijanić, „Sieci” 2021, nr 31 (453), s. 20–22.

Oko D., O konieczności ograniczenia klik homoseksualnych w Kościele, „Gazeta Polska” 2021, nr 31 (1460), s. 6–11.

Pospieszalski J., Zaraza, „Sieci” 2019, nr 32 (350), s. 110.

Rachoń M., Tęczowa zamiast biało-czerwonej. Spór na lata, „Gazeta Polska” 2020, nr 32 (1408), s. 105.

Romanowski M., Walczymy z ideologią, która atakuje wolność, rozm. przepr. W. Wybranowski, „Do Rzeczy” 2019, nr 31 (333), s. 22–24.

Rowiński T., Kalendarium LGBT, „Do Rzeczy” 2020, nr 37 (390), s. 55.

Wielgucki P., Niebinarny Napoleon, „Gazeta Polska” 2020, nr 34 (1410), s. 13.

Wierzchołowski G., Trzaskowski – patron i sponsor profanacji, „Gazeta Polska” 2020, nr 32 (1408), s. 6–9.

Wolski M., Jak z tym walczyć? „Gazeta Polska” 2020, nr 34 (1410), s. 103.

Ziemkiewicz R.A., Importowana rewolucja, „Do Rzeczy” 2019, nr 25 (327), s. 20–23.

Ziemkiewicz R.A., Wstyd być tak głupim, „Do Rzeczy” 2020, nr 37 (390), s. 14–17.

 

Opracowania

Gender w społeczeństwie polskim, K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka (red.), Kraków 2011.

Graff A., Korolczuk E., Kto się boi gender?, Warszawa 2022.

Hall D., W poszukiwaniu miejsca. Chrześcijanie LGBT w Polsce, Warszawa 2016.

Korolczuk E., Graff A., Gender as “Ebola from Brussels”: The Anticolonial Frame and the Rise of Illiberal Populism, „Signs” 2018, nr 43 (4), s. 797–821.

Korolczuk E., Graff A., “Worse than Communism and Nazism Put Together”: War on Gender in Poland, [w:] Anti-gender Campaigns in Europe: Mobilizing Against Equality, R. Kuhar, D. Paternotte (red.), London–New York 2017, s. 175–194.

Lakoff G., Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne. Co kategorie mówią nam o umyśle, tłum. zbior., Warszawa 2011.

Lakoff G., Moralna polityka. Jak myślą liberałowie i konserwatyści, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa 2017.

Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, przeł. T.P. Krzeszowski, Warszawa 1988.

McKay R., Whitehouse H., Religion and Morality, „Psychological Bulletin” 2015, nr 141 (2), s. 447–473.

Norenzayan A., Does Religion Make People Moral?, „Behaviour” 2014, nr 151 (2–3), s. 365–384.

Rosch E., Principles of Categorization, [w:] Cognition and Categorization, E. Rosch, B.B. Lloyd (red.), Hillsdale 1978, s. 27–48.

Sexual Rights: An IPPF Declaration, London 2008, https://www.ippf.org/sites/default/files/sexualrightsippfdeclaration_1.pdf [dostęp: 12.03.2022].

White C., An Introduction to the Cognitive Science of Religion. Connecting Evolution, Brain, Cognition, and Culture, London–New York 2021.

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.