Ewangelizacja w duchu independentyzmu katalońskiego

Wioletta Husar-Poliszuk

Abstrakt

Evangelisation in the spirit of Catalan independence

This article presents Catalan independentism as a political religion. The main area of interest is the process of evangelisation to ensure the effectiveness of contemporary thought and the independence movement in Catalonia. The aim of the analysis is to verify the instruments and mechanisms through which an effective and permanent evangelization in the spirit of independentism is possible.

Słowa kluczowe: independentyzm kataloński, nacjonalizm kataloński, niepodległość Katalonii, religia polityczna, ewangelizacja / Catalan independentism, Catalan nationalism, Catalan independence, political religion, evangelization

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.