Studia Religiologica,Tom 43 , Orbis Christianus. Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Drabinie

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Rok wydania: 2010
Google Books: http://books.google.pl/books?id=3wwX8w7hmfEC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Redaktorzy numeru: Elżbieta Przybył-Sadowska, Daria Szymańska-Kuta

Orbis Christianus. Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Drabinie

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Drabina Jakubowa jako krzyż

Studia Religiologica, Tom 43 , s. 29-34
Data publikacji online: 25 października 2010

Janowa ekspozycja dyskursu o chlebie (J 6,25–58/59)

Studia Religiologica, Tom 43 , s. 35-56
Data publikacji online: 25 października 2010

Satan jako apostates u Justyna Męczennika i Ireneusza z Lyonu w świetle opisu buntu aniołów w 2 Księdze Henocha (29,2–5; 31,3–6)

Studia Religiologica, Tom 43 , s. 57-75
Data publikacji online: 25 października 2010

Dydym Ślepy – mistrz szkoły aleksandryjskiej (przegląd źródeł)

Studia Religiologica, Tom 43 , s. 77-92
Data publikacji online: 25 października 2010

Trzecia droga dualizmu – doktryna religijna włoskiego Kościoła katarskiego w Concorezzo

Studia Religiologica, Tom 43 , s. 93-112
Data publikacji online: 25 października 2010

Średniowieczne nadania odpustów dla Wieliczki

Studia Religiologica, Tom 43 , s. 113-122
Data publikacji online: 25 października 2010

Kaznodziejski spór o Marię między Jakubem Wujkiem a Grzegorzem z Żarnowca. Przyczynek do dziejów dogmatyki i polemiki wyznaniowej w Rzeczpospolitej XVI wieku

Studia Religiologica, Tom 43 , s. 123-134
Data publikacji online: 25 października 2010

Pontifex Maximus. Mit i poezja w Commedii Dantego

Studia Religiologica, Tom 43 , s. 135-156
Data publikacji online: 25 października 2010

Myśl i działalność społeczna biskupa Stanisława Adamskiego

Studia Religiologica, Tom 43 , s. 157-168
Data publikacji online: 25 października 2010

Przestrzenie zdeprawowanego Słowa. Teologia ruchu Niemieckich Chrześcijan i jej realizacje

Studia Religiologica, Tom 43 , s. 169-182
Data publikacji online: 25 października 2010

Siostra Katarzyna Steinberg z Lasek (1898–1977)

Studia Religiologica, Tom 43 , s. 183-200
Data publikacji online: 25 października 2010

Religia – religijność – duchowość. Przemiany zjawiska i ewolucja pojęcia

Studia Religiologica, Tom 43 , s. 201-218
Data publikacji online: 25 października 2010

Byt i niebyt. Wokółparmenidesowe rozmyślania ontologiczne

Studia Religiologica, Tom 43 , s. 219-229
Data publikacji online: 25 października 2010

Omówienia, recenzje, rozbiory

Melioryzm Witolda Rubczyńskiego

Studia Religiologica, Tom 43 , s. 233-244
Data publikacji online: 25 października 2010

Historia i tożsamość. Uwagi na marginesie problemu

Studia Religiologica, Tom 43 , s. 245-246
Data publikacji online: 25 października 2010

Wykład

Studia Religiologica, Tom 43 , s. 247
Data publikacji online: 25 października 2010

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.