Studia Religiologica,Tom 44

Redaktor naczelny: Andrzej Szyjewski
Zastępca redaktora naczelnego: Elżbieta Przybył-Sadowska
ISSN 0137-2432
ISBN 978-83-233-3303-6
Rok wydania: 2011
Google Books: http://books.google.pl/books?id=ANxYd4DKcJYC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=Studia+Religiologica+Vol.+44&source=bl&ots=PIccNNiW9I&sig=sUILl3c1_c7WNms-A9eJkY8GL7I&hl=pl&sa=X&ei=51zNUresGuLA7Ab53oCwCg&ved=0CEkQ6AEwBA#v=onepage&a
Redakcja numeru: Elżbieta Przybył-Sadowska

Słowa kluczowe: Altered states of consciousness, religious experience, numinotic experience, mystical experience, shamanic experience, trance – definition, typology, features, scale, theory, peak experience, plateau experience, M-scale, symbol, symbolization, Joachim Wach, William Stace, Rudolf Otto, Ninian Smart, sensus numinis, ultimate reality, ecstasy, Bengal, Vaishnavism, mysticism, Tantra, African traditional religion, Ashanti, Ghana, spirit possession, mediumship, indigenous clergy, sacred rites, supernatural beings, vocation, trance, mahabhuta, yoga, guna, prakriti, kundalini, chakra, laya-yoga, tanmatra, prana, Plotinus, Neoplatonism, rationalism, irrationalism, Ancient monasticism, ecstatic experience, visions, apophthegmata, Religious ecstasy, religious visions, psychosomatic technics, Orthodox Church, Orthodox tradition, Orthodoxy, Orthodox theology, hesychasm, palamism, Gregory Palamas, Evagrius of Pontus, theosis, contemplative prayer, Jesus prayer, prayer of the heart, Prayer, ecstatic experiences, African Traditional Religions, Christianity in Africa, African Neopentecostal Christianity, experiential religiosity, Andrzej Towiański, mesmerism, magnetism, ritual frames, performance studies, reflexivity of ritual, possessive trance, shamanism, ritual in primitive societies, evolutionary approach to religion, Goddess worship, Hinduism, Shaivism, Shaktism, Health, illness, disease, indigenous psychology, cultural psychology, cross-cultural psychology, Anthropology of experience, ethnographic description

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Doświadczenie religijne – problemy terminologiczne

Studia Religiologica, Tom 44, s. 7-33
Data publikacji online: 20 grudnia 2011
DOI 10.4467/20844077SR.11.001.0245

Ekstaza czy szaleństwo? Czy można ocenić „normalność” i „patologię” zachowań religijnych?

Studia Religiologica, Tom 44, s. 35-47
Data publikacji online: 20 grudnia 2011
DOI 10.4467/20844077SR.11.002.0246

Ekstatyczne aspekty kultu jogiń w tradycjach kaulów

Studia Religiologica, Tom 44, s. 49-57
Data publikacji online: 20 grudnia 2011
DOI 10.4467/20844077SR.11.003.0247

W poszukiwaniu genezy i specyfi ki zjawiska ekstazy w religiach Bengalu

Studia Religiologica, Tom 44, s. 59-69
Data publikacji online: 20 grudnia 2011
DOI 10.4467/20844077SR.11.004.0248

Owładnięcie (akom) znakiem powołania i narzędziem posługi aszanckich kapłanów tradycyjnych

Studia Religiologica, Tom 44, s. 71-84
Data publikacji online: 20 grudnia 2011
DOI 10.4467/20844077SR.11.005.0249

Żywioły ujarzmione. Pańćabhuta [pięć żywiołów] w doświadczeniach ekstatycznych jogi

Studia Religiologica, Tom 44, s. 85-94
Data publikacji online: 20 grudnia 2011
DOI 10.4467/20844077SR.11.006.0250

Kilka uwag na temat ekstazy Plotyna – wokół interpretacji Enn. IV 8[6],1,1–11

Studia Religiologica, Tom 44, s. 95-107
Data publikacji online: 20 grudnia 2011
DOI 10.4467/20844077SR.11.007.0251

Doświadczenia wizji i ekstazy w pismach ojców pustyni

Studia Religiologica, Tom 44, s. 109-120
Data publikacji online: 20 grudnia 2011
DOI 10.4467/20844077SR.11.008.0252

Naturalne metody stymulacji doświadczenia ekstazy w praktykach prawosławnych hezychastów

Studia Religiologica, Tom 44, s. 121-133
Data publikacji online: 20 grudnia 2011
DOI 10.4467/20844077SR.11.009.0253

Elementy ekstatyczne we współczesnej afrykańskiej religijności ludów Ghany

Studia Religiologica, Tom 44, s. 135-146
Data publikacji online: 20 grudnia 2011
DOI 10.4467/20844077SR.11.010.0254

Prorok magnetyczny, czyli Andrzej Towiański wobec mesmeryzmu

Studia Religiologica, Tom 44, s. 147-159
Data publikacji online: 20 grudnia 2011
DOI 10.4467/20844077SR.11.011.0255

Trans jako kulminacja działań performatywnych

Studia Religiologica, Tom 44, s. 161-184
Data publikacji online: 20 grudnia 2011
DOI 10.4467/20844077SR.11.012.0256

Doświadczenie religijne w opisie i interpretacji antropologicznej – między emocjami a racjonalizacją

Studia Religiologica, Tom 44, s. 187-195
Data publikacji online: 20 grudnia 2011
DOI 10.4467/20844077SR.11.013.0257

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.