Studia Religiologica,2012, Tom 45, Numer 2

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Rok wydania: 2012
Redaktorzy numeru: Dominika Motak, Elżbieta Przybył-Sadowska

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Prayer and Neuroimaging: Concepts and Feasibility

Studia Religiologica, 2012, Tom 45, Numer 2, s. 77-92
Data publikacji online: 17 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844077SR.12.006.0822

Astro TV in Holland: Spirituality, Power and Gender

Studia Religiologica, 2012, Tom 45, Numer 2, s. 93-108
Data publikacji online: 17 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844077SR.12.007.0823

Georg Simmel’s Concept of Religion and Religiosity

Studia Religiologica, 2012, Tom 45, Numer 2, s. 109-115
Data publikacji online: 17 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844077SR.12.008.0824

Problem relacji płciowych w mitach australijskich – zasada matrioszki

Studia Religiologica, 2012, Tom 45, Numer 2, s. 117-124
Data publikacji online: 17 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844077SR.12.009.0825

Trans rytualny z perspektywy psychologii ewolucyjnej

Studia Religiologica, 2012, Tom 45, Numer 2, s. 125-135
Data publikacji online: 17 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844077SR.12.010.0826

“Please, God...” Prayer and its Functions in Narratives. Based on Projective Method of Research (Religious Apperception Test). Theoretic Background and Rationale of the Study

Studia Religiologica, 2012, Tom 45, Numer 2, s. 137-145
Data publikacji online: 17 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844077SR.12.011.0827

Jedność wielości

Studia Religiologica, 2012, Tom 45, Numer 2, s. 147-163
Data publikacji online: 17 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844077SR.12.012.0828

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.