Studia Religiologica,2012, Tom 45, Numer 3

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Rok wydania: 2013
Redaktorzy numeru: Dominika Motak, Elżbieta Przybył-Sadowska

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wittgensteinian Philosophy of Religion as A Kind of Apophatic Theology

Studia Religiologica, 2012, Tom 45, Numer 3, s. 165-172
Data publikacji online: 20 stycznia 2013
DOI 10.4467/20844077SR.12.013.0966

What can grow from the divine seed? The divinity of human beings according to Aristotle

Studia Religiologica, 2012, Tom 45, Numer 3, s. 173-182
Data publikacji online: 20 stycznia 2013
DOI 10.4467/20844077SR.12.014.0967

Judaism in Evolutionary Perspective

Studia Religiologica, 2012, Tom 45, Numer 3, s. 183-201
Data publikacji online: 20 stycznia 2013
DOI 10.4467/20844077SR.12.015.0968

Prayer and its Functions in Narratives. Based on Projective Method of Research (Religious Apperception Test). The Results of the Projective Study

Studia Religiologica, 2012, Tom 45, Numer 3, s. 203-213
Data publikacji online: 20 stycznia 2013
DOI 10.4467/20844077SR.12.016.0969

Rola imitacji w indukowaniu transu rytualnego. Perspektywa neurokognitywna

Studia Religiologica, 2012, Tom 45, Numer 3, s. 227-235
Data publikacji online: 20 stycznia 2013
DOI 10.4467/20844077SR.12.018.0971

Kampania otwierania świętych relikwii jako element antycerkiewnej polityki władz komunistycznych

Studia Religiologica, 2012, Tom 45, Numer 3, s. 227-235
Data publikacji online: 20 stycznia 2012
DOI 10.4467/20844077SR.12.018.0971

Antynomiczne dyrektywy radykalnego sabataizmu jako wyraz etyki „odwróconej” według Gershoma Scholema

Studia Religiologica, 2012, Tom 45, Numer 3, s. 237-254
Data publikacji online: 22 stycznia 2013
DOI 10.4467/20844077SR.12.019.0972

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.