Historia kulturowa – schyłek czy nowa odsłona?

Jakub Sadowski

Abstrakt

Recenzja książki: Peter Burke, Historia kulturowa, tłum. Justyn Hunia, WUJ, Kraków 2012, 200 stron

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.