Między mitem a utopią

Mateusz Dąsal

Abstrakt

Recenzja książki: Maciej Czeremski i Jakub Sadowski, Mit i utopia,
Libron, Kraków 2010, 218 stron

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.