Bóg to matka

Maciej Czeremski

Abstrakt

Recenzja książki: Aleksander Gomola, Bóg kobiet.
Studium językoznawczo-teologiczne, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2010, 304 strony

 

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.