Artykuły

Ilość
Sortuj według

The Differential Evaluation of Religious Risk Rituals Involving Serpents in Two Cultures

Studia Religiologica, 2013, Tom 46, Numer 1, s. 1–15
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20844077SR.13.001.1222

‘It’s all for girls’: re-visiting the gender gap in New Age spiritualities

Studia Religiologica, 2013, Tom 46, Numer 1, s. 17–33
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20844077SR.13.002.1223

Muslim Experiential Religiousness and Muslim Attitudes toward Religion: Dissociation of Experiential and Attitudinal Aspects of Religiosity in Iran

Studia Religiologica, 2013, Tom 46, Numer 1, s. 35–44
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20844077SR.13.003.1224

A Critical Assessment of Psychological Theories of Ecstasy. Towards an Integrative Model for Theorising Ecstasy

Studia Religiologica, 2013, Tom 46, Numer 1, s. 45–53
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20844077SR.13.004.1225

Augustyn i jego wiedza na temat manicheizmu

Studia Religiologica, 2013, Tom 46, Numer 1, s. 55–63
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20844077SR.13.005.1226

Apostolskie dziedzictwo. Początki chrześcijaństwa zielonoświątkowego w Iranie (1908-1916)

Studia Religiologica, 2013, Tom 46, Numer 1, s. 65–78
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20844077SR.13.006.1227

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.