Augustyn i jego wiedza na temat manicheizmu

Mariusz Dobkowski

Abstrakt

St Augustine and his knowledge of Manichaeism
The author examines the scope and sources of St Augustine’s knowledge of Manichaeism. He mostly follows the thesis of J.K. Coyle, that as a Christian and anti-Manichaean polemicist, Augustine obtained additional information about the “Religion of Light”. To illustrate Augustine-the-Manichaean and Augustine-the-polemicist’s knowledge of the religion of Mani, the author includes two lengthy excerpts from his writings: from the 7th book of Confessiones and the treatise De natura boni, which features a quotation from the Manichaean work Treasure. The author provides a special comment on this extract.

Słowa kluczowe: św. Augustyn, manicheizm, substancja Boga Światłości w manicheizmie, motyw „uwiedzenia Archontów” , St Augustine, Manichaeism, the substance of the God of Light in Manichaeism, the motif of the “seduction of the archons”

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.