Studia Religiologica,2013, Tom 46, Numer 2

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Rok wydania: 2013
Redaktorzy numeru: Dominika Górnicz, Elżbieta Przybył-Sadowska

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica – czasopismo redagowane w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1977 roku. Publikuje artykuły, recenzje, sprawozdania i raporty z zakresu wszystkich subdyscyplin religioznawstwa.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Konwersje na chrześcijaństwo w przedrewolucyjnym Iranie

Studia Religiologica, 2013, Tom 46, Numer 2, s. 79–94
Data publikacji online: listopad 2013
DOI 10.4467/20844077SR.13.007.1410

Wittgenstein, Sąd Ostateczny i niemieckie samoloty. Pojęcie dystansu w Wykładach o wierze

Studia Religiologica, 2013, Tom 46, Numer 2, s. 95–105
Data publikacji online: listopad 2013
DOI 10.4467/20844077SR.13.008.1411

Prywatne objawienia religijne i sieć. Analiza na przykładzie Vassuli Ryden

Studia Religiologica, 2013, Tom 46, Numer 2, s. 107–118
Data publikacji online: listopad 2013
DOI 10.4467/20844077SR.13.009.1412

Religia, nauka, paranauka. Zarządzanie lękami o treści naukowej w internecie rosyjskojęzycznym

Studia Religiologica, 2013, Tom 46, Numer 2, s. 119–134
Data publikacji online: listopad 2013
DOI 10.4467/20844077SR.13.010.1413

„Tworzenie tradycji” w rodzimowierczych związkach wyznaniowych

Studia Religiologica, 2013, Tom 46, Numer 2, s. 135–142
Data publikacji online: listopad 2013
DOI 10.4467/20844077SR.13.011.1414

Czynniki związane ze stosunkiem ludzi do nadziei powszechnego zbawienia

Studia Religiologica, 2013, Tom 46, Numer 2, s. 143–159
Data publikacji online: listopad 2013
DOI 10.4467/20844077SR.13.012.1415

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.