Studia Religiologica,2013, Tom 46, Numer 3

Redaktor naczelny: Elżbieta Przybył-Sadowska
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Szyjewski
Rok wydania: 2013
Redakcja zeszytu : Elżbieta Przybył-Sadowska

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica – czasopismo redagowane w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1977 roku. Publikuje artykuły, recenzje, sprawozdania i raporty z zakresu wszystkich subdyscyplin religioznawstwa.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Coming Home to Paganism: Theory of Religious Conversion or a Theological Principle?

Studia Religiologica, 2013, Tom 46, Numer 3, s. 161–171
Data publikacji online: grudzień 2013
DOI 10.4467/20844077SR.13.013.1601

Obraz mityczny jako obraz kulturowy

Studia Religiologica, 2013, Tom 46, Numer 3, s. 173–185
Data publikacji online: grudzień 2013
DOI 10.4467/20844077SR.13.014.1602

Uważność jako neuro-psycho-biologiczna próba zdefiniowania fenomenu duchowości

Studia Religiologica, 2013, Tom 46, Numer 3, s. 187–191
Data publikacji online: grudzień 2013
DOI 10.4467/20844077SR.13.015.1603

The Next Step? Suggestions for an Integrative Model for Theorising Ecstasy

Studia Religiologica, 2013, Tom 46, Numer 3, s. 201–215
Data publikacji online: grudzień 2013
DOI 10.4467/20844077SR.13.016.1604

Stosunek muzułmanów bośniackich do wahhabizmu – propozycja badań 

Studia Religiologica, 2013, Tom 46, Numer 3, s. 217–234
Data publikacji online: grudzień 2013
DOI 10.4467/20844077SR.13.017.1605

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.