Między tradycją i ponowoczesnością: neopoganie Europy Wschodniej w obliczu globalizacji

Jarosław Tomasiewicz

Abstrakt

Recenzja książki: Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe, Kaarina  Aitamurto, Scott Simpson (eds.), Durham 2013, 358 stron

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.