Słowiańskie warianty mitologemu jednooki – jednoręki

Jakub Zielina

Abstrakt

Slavic Variants of the One-handed and One-eyed Mythologem

Georges Dumézil distinguished several structures present independently in the myths of many Indo-European peoples. One of them is the “one-handed and one-eyed” structure. Our goal is to determine whether this was also present in Slavic folklore

 

Słowa kluczowe: komparatystyka, folklor, Dumézil, strukturalizm, etnologia, jednoręki, jednooki, anomalie wzrokowe, kalectwo , comparative folklore Dumézil, structuralism, ethnology, one-armed, one-eyed, visual anomalies, disability
References

Afanasjew A.N., Poeticzieskie wozzrenija slawian na prirodu, t. 1, Moskwa 1995.

Afanas’ev A., Russian folktales, London 1916.

Ciszewski S., Krakowiacy: monografja etnograficzna, Kraków 1894.

Dumézil G., Na tropie Indoeuropejczyków, Warszawa 1996

Freudenberg O., Semantyka kultury, Kraków 2005.

Grzonka P., Oko zaświatówStruktury symboliczne mitologii infernalnych, Kraków 1998.

Kempiński A., Encyklopedia mitologii ludów indoeuropejskich, Warszawa 2001, s. 319.

Kerényi K., Misteria Kabirów. Prometeusz, Warszawa 2000.

Kowalik A., Kosmologia dawnych Słowian, Kraków 2004.

Krzyżanowski J., Polska Bajka Ludowa układzie systematycznym, Warszawa 1947, t. 1–2.

Łowmiański H., Religia Słowian jej upadek, Warszawa 1985.

Moszyński K., Kultura Ludowa Słowian, cz. 2, Kraków 1934.

Osiander A., Before the State: Systemic Political Change in the West from the Greeks to the French Revolution, Oxford 2007.

Propp W., Korzenie historyczne bajki magicznej, przeł. J. Chmielewski, Warszawa 2003.

Rompski J., Ścinanie kani. Kaszubski zwyczaj ludowy, Toruń 1973.

Rybakow B., Jazyczestwo driewnych Slawian, Moskwa 1981.

Rządca losu. Bajki Jugosławii, wyb. K. Wrocławski, Warszawa 1991,

Siemieński L., Podania legendy polskie ruskie litewskie, Warszawa 1975.

Słownik stereotypów symboli ludowych, J. Bartmiński (red.), Lublin 1996.

Stomma L., Antropologia wsi polskiej XIX w., Gdańsk 2000.

Strzelczyk J., Mity, podania wierzenia dawnych Słowian, Poznań 2007.

Szyjewski A., Etnologia religii, Kraków 2003.

Tomiccy J. R., Drzewo życia, Warszawa 1975.

Tomicki R., Czy Kriwe krzywal? Kilka uwag pożytkach przeżytków [w:] Archeologia teorii praktyce, A. Buko, P. Urbańczyk (red.), Warszawa 2000, s. 474–477.

Toporow W., Wokół rekonstrukcji słowiańskiego mitu kosmicznym jaju [w:] Semiotyka kultury, red. E. Janus, M.R. Mayenowa, Warszawa 1977.

Uspienski B., Kult św. Mikołaja na Rusi, Lublin 1998.

Zielina J., Mitlogem jednooki-jednoręki ujęciu Georgesa Dumezila [w:] „Studia Religiologica” 2013, nr 4 (46), s. 307–315.

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.