Święto Jamów we współczesnej Ghanie. Tradycja ponad podziałami religijnymi

Anna Niedźwiedź

Abstrakt

The Yam Festival in Contemporary Ghana: Tradition Beyond Religious Boundaries

This article is based on ethnographic field research conducted in the central part of Ghana, in the Brong Ahafo region. It gives a description of two yam festivals performed in 2010 in the small town of Jema and the nearby village of Kokuma. The author depicts the meanings associated with yams in traditional indigenous cultures and vernacular religions in Ghana as well as within the broader region of the Gulf of Guinea. Contemporary yam festivals are interpreted in relation to the old symbolic and sacred meanings of the yam as “the king of crops” as well as in relation to the contemporary circumstances of African societies which are becoming modernised and less dependent on traditional agriculture. A special focus is placed on the position of chiefs, royal attributes (stools) and involvement of people from different religious backgrounds (Christians, Muslims, “traditionalists”). The concept of “sensational forms” proposed by Birgit Meyer is discussed in relation to yam festivals, which are treated here as performances generating a specific religious “style” shared by contemporary Ghanaians irrespective of their religious affiliations.

Słowa kluczowe: Ghana, antropologia religii, etnografia Afryki Zachodniej, Święto Jamów, wodzowie, tradycja , anthropology of religion, ethnography of West Africa, yam festival, chiefs, tradition
References

Achebe Ch., Świat się rozpada, tłum. M. Żbikowska, Warszawa 1989.

Arua E.O., Yam Ceremonies and the Values of Ohafia Culture, „Africa: Journal of the International African Institute” 1981, vol. 51, no. 2.

Cole H.M., The Art of Festival in Ghana, „African Arts”, vol. 8, no. 3, Spring 1975.

Coursey D.G., Coursey C.K., The New Yam Festivals of West Africa, „Anthropos” 1971, vol. 66.

Fisher R.B., West African Religious Traditions: Focus on the Akan of Ghana, New York 1998, s. 56.

Meyer B., From Imagined Communities to Aesthetic Formations: Religious Mediations, Sensational Forms, and Styles of Binding [w:] Aesthetic Formations: Media, Religion, and the Senses, B. Meyer (ed.), New York 2009.

Niedźwiedź A., Being Christian in Africa: Identities Lived Within Catholic Community in Central Ghana [w:] Multiple Identities in Post-Colonial Africa, V. Fiala (ed.), Hradec Kralove 2012.

Niedźwiedź A., Religia przeżywana. Katolicyzm jego konteksty we współczesnej Ghanie, Kraków 2015.

Niedźwiedź A., Tożsamości wśród katolickiej społeczności centralnej części Ghany [w:] Problemy współczesnej Afryki. Szanse wyzwania na przyszłość, K. Jarecka-Stępień, J. Kościółek (red.), Kraków 2012.

Nnoromele P.C., The Plight of Hero in Achebe’s Things Fall Apart [w:] Bloom’s Modern Critical Interpretations. Chinua Achebe’s Things Fall Apart. New Edition, H. Bloom (ed.), New York 2010.

Pawlik J.J., Kreolizacja kulturowa we współczesnym Togo, „Forum Politologiczne” INP UWM 2004, t. 1.

Pawlik J.J., Zaradzić nieszczęściu. Rytuały kryzysowe ludu Basari Togo, Olsztyn 2006.

Pellow D., Cultural Differences and Urban Spatial Forms: Elements of Boundedness in an Accra Community, „American Anthropologist: New Series” 2009, nr 1.

Sarpong P., Ghana in Retrospect: Some Aspects of Ghanaian Culture, Accra 1974, 3rd Edition, Rottenburg 2006.

Teisch J., Yam [w:] Encyclopedia of World Environmental History: O–Z, S. Krech, J.R. McNeill, C. Merchant (eds.), New York 2004.

Warren D.W., Bono Royal Regalia, „African Arts”, vol. 8, no. 2 (Winter) 1975.

Williams D.U., Christianity and the Negotiation of Cultures: Case Study of Yakurr Festivals in Nigeria [w:] African Traditions in the Study of Religion in Africa: Emerging trends, Indigenous Spirituality and the Interface with other World Religions, A. Adogame, E. Chitando B. Bateye (eds.), Farnham, Burlington 2012.

Wita G., Aszancka koncepcja opatrzności Istoty Najwyższej [w:] Afryka na progu XXI wieku. Kultura społeczeństwo, J.J. Pawlik, M. Szupejko (red.), Warszawa 2009.

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.