Artykuły

Ilość
Sortuj według

Idea „grzechu” w Pięcioksięgu Mojżeszowym w ujęciu ateologicznym Oskara Goldberga i w interpretacji rabinicznej

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 1, s. 1–19
Data publikacji online: 12 lutego 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.001.3130

„Religia kosmicznego uniesienia”. Kabalistyczne źródła żydowskiej teodycei „po Auschwitz”

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 1, s. 21–33
Data publikacji online: 12 lutego 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.002.3131

Miarą ofiary jest człowiek. Antropometria w wedyjskim rytuale ofiarniczym śrauta

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 1, s. 35–47
Data publikacji online: 12 lutego 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.003.3132

Rytualna transgresja w indyjskiej wadźrajanie

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 1, s. 49–69
Data publikacji online: 12 lutego 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.004.3133

Yōkai – japońskie duchy liminalne

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 1, s. 71–81
Data publikacji online: 12 lutego 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.005.3134

Relacje nauki i religii. Strategie światopoglądowe polskich przyrodników

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 1, s. 83–99
Data publikacji online: 12 lutego 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.006.3135

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.