Artykuły

Ilość
Sortuj według

Purity and Impurity in Nondualistic Śaiva Tantrism

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 2, s. 101–115
Data publikacji online: 12 maja 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.008.3554

Buddyjska koncepcja świetlistego umysłu i jej rola w tradycji tathagatagarbhy

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 2, s. 117–130
Data publikacji online: 12 maja 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.009.3555

W czyje imię? Problem języka inkluzywnego na przykładzie kontrowersji związanych z formułą chrzcielną w północnoamerykańskich Kościołach protestanckich

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 2, s. 131–141
Data publikacji online: 12 maja 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.010.3556

“The Name of Yahveh is Called Upon You.” Deuteronomy 28:10 and the Apotropaic Qualities  of Tefillin in the Early Rabbinic Literature

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 2, s. 143–154
Data publikacji online: 12 maja 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.011.3557

Życie, śmierć i coś jeszcze… Agonistyka religijna w twórczości Mikołaja Gogola

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 2, s. 155–170
Data publikacji online: 12 maja 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.012.3558

Hermeneutyka trydenckiej doktryny na temat mszy świętej w perspektywie katolickiego tradycjonalizmu

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 2, s. 171–188
Data publikacji online: 12 maja 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.013.3559

Kwartalnik "Studia Religiologica" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.